Siirry sisältöön

Vanhemman seksiaddiktio

28.06.2022 klo 12:32 - Kirjoittanut Eevamaria Halttunen, seksuaaliterapeutti, sosionomi opiskelija: Kirjoitettu osana opinnäytetyötä 2022. Tarkastanut: Johanna Sassali seksuaaliterapeutti, vanhemmuuden asiantuntija , Väestöliitto
Jos vanhemmalla todetaan seksiaddiktio, tilanne saattaa aiheuttaa hämmennystä ja mieleen voi nousta paljon erilaisia kysymyksiä. Addiktoitunut seksikäyttäytyminen eli seksiaddiktio on ns. toiminnallinen riippuvuus. Ihminen lievittää erilaisia hankalaksi kokemiaan tunteita seksin avulla. Esimerkiksi pakonomainen pornonkatselu on tällaista toimintaa.

Seksiaddiktion synty

Seksiaddiktion syntyyn vaikuttavat monet erilaiset seikat. Siitä voi kärsiä kuka tahansa sukupuoleen, ikään, rotuun, uskontoon, varallisuuteen tai elämäntapaan katsomatta. Addiktioiden kehittymiseen vaikuttavat usein tunne-elämän vaikeudet.

Monet riippuvuuksista kärsivät ovat lapsuudessaan kokeneet tunneilmaston perheessä vaikeaksi. Aikuinen ei ole lapsuudessaan oppinut tunnistamaan tai käsittelemään tunteita. Tunteita ei ole kenties perheessä käsitelty tai näytetty juuri ollenkaan, tai vastaavasti ne ovat saattaneet olla niin voimakkaita ja vaikeasti ennustettavia, että lapsi on pelännyt.  Tällöin lapsi on oppinut tyynnyttämään tunteensa jollain muulla tavalla. Seksiaddiktiossa vaikeita tunteita käsitellään seksin kautta, aivan kuten päihderiippuvainen käsittelee vaikeita tunteita päihteitä käyttämällä.

Seksiaddiktion syntyyn on useita mahdollisia syitä. Seksiaddiktio saattaa syntyä esimerkiksi traumaattisten kokemusten jälkeen, keinona tyynnyttää pahaa oloa tai pelkoa. Traumaattinen kokemus saattaa olla yksittäinen tapaus lähihistoriassa tai pitkällä menneisyydessä. Traumaattinen kokemus saattaa olla myös jotain mikä on jatkunut pitkään ja on vieläkin meneillään. Trauma saattaa myös vaikuttaa ihmiseen vielä vuosienkin jälkeen, vaikka traumaa aiheuttaneet olosuhteet olisivat jo muuttuneet.

Seksiaddiktio saattaa kehittyä myös kemiallisesti, jatkuvan dopamiinituotannon tuloksena. Aivot erittävät seksuaalisen nautinnon aikana runsaasti dopamiinia, hyvän olon hormonia, johon ihminen saattaa jäädä koukkuun. Dopamiinin sietokyvyn kasvu vaikuttaa siihen, että ihminen tarvitsee aina uuden ja voimakkaamman dopamiiniannoksen. Näin aivot vaativat aina lisää esimerkiksi pornoa ja itsetyydytystä, jotta hyvän olon tunne pysyisi voimakkaana.

Addiktion kehittyessä, toiminta, joka aiemmin tuotti hyvää oloa, alkaakin vaikuttaa päinvastoin. Ihminen toimii pakonomaisesti, usein vastoin omaa tahtoaan ja arvojaan, addiktion vaikuttaessa yhä suurempaan osaan hänen elämässään. Seksiaddiktion syiden tunnistamista tärkeämpää on kuitenkin tunnistaa itse addiktio, pakonomainen käyttäytyminen, joka vaikeuttaa ihmisen elämää. Tunnistaminen on tärkeää, jotta ihminen läheisineen voi hakea apua ja tukea seksiaddiktion hoitoon.

Seksiaddiktion herättämät tunteet ja kysymykset

Seksiaddiktion paljastuminen perheessä on usein perusturvaa järkyttävä asia. Joskus lapsen syntymä tai eri kehitysvaiheet, esimerkiksi murrosikä, saattavat laukaista vanhemmassa ikäviä muistoja omasta lapsuudestaan tai nuoruudestaan, jos vanhemmalle on tuolloin tapahtunut jotain omia rajoja rikkovaa kaltoinkohtelua. Joskus jokin trauma saattaa uudelleen nousta mieleen ja aiheuttaa ahdistusta. Vanhempi saattaa tällöin paeta vaikeita tunteitaan addiktoituneeseen seksikäyttäytymiseen. Tämä on usein ihmiselle itselleen hämmentävää.

Mieleen voi nousta monenlaisia kysymyksiä ja huolenaiheita. Ihminen saattaa kysyä itseltään mm. miksi juuri nyt toimin näin, vaikka kaikki on periaatteessa oikein hyvin? Mikä minun on, kun en voi lopettaa? Jos kumppanini saa tietää tästä, hylkääkö hän minut? Miksi toimin näin, vaikka tiedän sen loukkaavan kumppaniani? Asiaa on vaikea ottaa puheeksi, kun ei itsekään täysin ymmärrä, mitä itsessä tapahtuu. Joskus ihminen ei itse välttämättä edes huomaa lisääntynyttä pakonomaista seksikäyttäytymistään, vaan huoli siitä tulee ystäviltä tai perheessä puolisolta. Rahaa voi kulua enemmän kuin ennen, ihminen voi olla usein poissaoleva, eristäytyä yksinäisyyteen tai puhelimelle, hän voi ärtyä helposti tai hänen käytöksessään voi olla muuten jotain tavallisesta poikkeavaa.

Perheen sisällä onkin hyvä sopia, miten asioita otetaan puheeksi, kun jokin asia huolestuttaa. Näin päästään puhumaan asioista mahdollisimman matalalla kynnyksellä ennen kuin tilanne eskaloituu. Lapsiperheessä on ylipäätään hyvä luoda ilmapiiri, jossa jokainen voi kertoa tunteistaan ja tarpeistaan ja tulla kuulluksi missä tahansa asiassa. Tämä vaatii usein aktiivista harjoittelua nimenomaan vanhemmilta. Harva on kasvanut kodissa, jossa tunteista on puhuttu vapaasti ja aktiivisesti. Hyvää vuorovaikutusta voi kuitenkin harjoitella, ja siinä voi kehittyä nopeastikin taitavaksi.

Kumppanin seksiaddiktion paljastuminen aiheuttaa usein toisessa hätää ja hämmennystä. Seksuaalisuus on intiimin parisuhteen yksi tärkeä osa-alue ja muutokset siinä aiheuttavat aina monenlaisia tunteita ja kysymyksiä molemmissa osapuolissa. Addiktion paljastuessa on tärkeä muistaa, että kyseessä on sairaus, eikä sen puhkeaminen ole kenenkään ” syytä”. Seksiaddiktio ei synny siksi, että toinen osapuoli on vaikkapa pyöristynyt odotusaikana tai ei voi vaikean synnytyksen jälkeen olla sukupuoliyhteydessä kumppaninsa kanssa. Myöskään seksuaalinen viehätysvoima, tai sen puute, ei laukaise kumppanissa seksiaddiktiota.

Seksiaddiktoitunut ei myöskään tee asioita tahallaan tai pahuuttaan, vaan hän ei yksinkertaisesti pysty hallitsemaan käytöstään. Syyt seksiaddiktion kehittymiseen ovat syvemmällä, kuten ihmisen taidoissa käsitellä hankalia tunteita ja lievittää huonoa oloa, aivojen dopamiini-huipun riippuvuudessa tai kyvyttömyydessä helpottaa trauman aiheuttamaa ahdistusta. Yksi addiktion tunnusmerkeistä on nimenomaan se, ettei toiminta ole tahdosta riippuvaista, vaan se on hallitsematonta.

Seksiaddiktion hoito

Seksiaddiktiota voidaan kuitenkin hoitaa. Seksiaddiktiota hoidetaan terapiassa. Terapiassa tutkitaan addiktion syitä ja vahvistetaan tunnetaitoja. Lisäksi pohditaan miten luoda tasapainoinen suhde omana itseen, toisiin ja seksuaalisuuteen. Ensimmäinen askel avun hakemisessa on haasteen myöntäminen ja hoitoon hakeutuminen.

Suomessa on hyvät verkostot, joista voi lähteä hakemaan apua. Sairaanhoitopiirien seksuaaliterveysklinikat, terveyskeskusten lääkärit, mahdolliset seksuaalineuvojat ja- terapeutit, sekä A-klinikka, ovat matalankynnyksen palveluita, jotka tarjoavat apua silloin, kun seksiaddiktioon liittyvät asiat mietityttävät.

Järjestöillä, kuten Sexpolla sekä Väestöliitolla on auttavaa puhelin-ja chat neuvontaa, jonne voi tulla keskustelemaan seksuaalisuudesta anonyymisti sekä luottamuksellisesti.

Koulutettuja seksuaalineuvojia- ja terapeutteja löytyy myös yksityisiltä lääkäriasemilta sekä Väestöliiton terapiapalveluista.

Seksiaddiktion hoidossa on tärkeä muistaa, että myös seksiaddiktiosta kärsivän läheinen tarvitsee tukea asian käsittelyssä. Läheinen voi hakea apua aiemmin mainituista palveluista myös itsenäisesti itselleen. Läheisille on tukea ja apua tarjolla myös esimerkiksi seksiaddiktion läheisille suunnatuissa vertaisryhmissä tai päihdeläheisten vertaisryhmissä. Vertaisryhmiä voi tiedustella esimerkiksi päihteitä käyttävien perhe- ja läheistyötä tekevistä järjestöistä, esimerkiksi FinFamista.

Hyvinvointi ja jaksaminen

Perheen hyvinvointi on aina riippuvainen vanhempien jaksamisesta. Mikä tahansa vaikea uusi tilanne verottaa vanhempien jaksamista. Siksi tukea ja apua on tärkeä hakea mahdollisimman nopeasti kuormittavissa elämäntilanteissa. Tärkeää on myös muistaa, ettei mikään sairaus, eikä siksi myöskään seksiaddiktio, määrittele koko ihmistä, parisuhdetta eikä perhettä. Se on vain asia, jonka kanssa voidaan oppia elämään ja jonka hoitoon voidaan yhdessä sitoutua. Ihminen voi olla seksiaddiktiosta huolimatta hyvä ja turvallinen vanhempi sekä rakastava puoliso.

Lähteet: Hall, Paula, Koukussa seksiin, Bazar kustannus 2019

TNNKY.fi, Salvia-hanke

Piikoski, Leena, Luento, Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Fight the new drug

Your brain on porn

Pakonomainen seksikäyttäytyminen

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Tunnepuhuri - hengitys- ja mielikuvaharjoitus

Tämä tunnesäätelyharjoitus voi auttaa rauhoittamaan lasta tunnekuohun aikana. Kun lapsi hermostuu ja on tunnekuohun vallassa, lapsen vireystila...

Lapsen viisi toivetta eroaville vanhemmille

Vanhempien ero on myös lapsen kriisi. Eroavat aikuiset voivat sitä omalla toiminnallaan syventää tai madaltaa. Parhaimmillaan vanhemmat...

Puhutaan rahasta osa 2: Raha-asioista puhuminen lapsen kanssa

Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää puhua rahasta ikätasoisesti. Lapsille voi kertoa perheen rahatilanteesta ja siitäkin, että ei ole varaa...