Siirry sisältöön

Parisuhteen vaiheet - Rakkaus on hyväksyvää vastavuoroisuutta

29.08.2018 klo 15:43 - Tuottanut Väestöliitto
Ihmisellä on tarve olla yhteydessä tunteisiinsa.. Hänellä on tarve uskoa olevansa rakkauden arvoinen ja rakkauteen kykenevä. Vastavuoroinen, läheinen ihmissuhde tukee näiden tarpeiden toteutumista. Ihminen voi tulla aidosti kohdatuksi ja rakastetuksi hyväksyvässä vastavuoroisuudessa.

Hyvässä ihmissuhteessa turvallisuuden ja arvostetuksi tulemisen tunne syntyy ihailun, arvostamisen ja rakkaudentunteen kautta. Peilaamme itseämme toisten kautta ja onnellisin tulos on “olen omana itsenäni hyvä, merkittävä ja rakastava” ja “maailma on hyvä paikka olla ja elää. Siellä on tilaa myös minun tunteilleni, ajatuksilleni ja teoilleni”.

Edellytys toisen ihmisen rakastamiselle on se, että ensin voi rakastaa itseään. Kun on saanut yhteyden itsensä eri puoliin ja hyväksynyt itsensä, ei henkilön tarvitse enää siirtää itsensä ei-hyväksyttäviä ominaisuuksia toisiin, halveksiakseen näitä ominaisuuksia toisissa ihmisissä.

Itsensä hyväksyminen hyvine puolineen ja puutteineen,  “tällainen minä olen”, tekee mahdolliseksi toisenkin kohtaamisen hyvine puolineen ja puutteineen. Kumppanissa voi olla ominaisuuksia, jotka tuntuvat hurjan mukavilta, ja puolia, jotka eivät herätä yhtä suurta ihastusta. Kuitenkin tunne “rakastan sinua sellaisena kuin olet” on kuin lapsen kokemus hyvästä vanhemmuudesta.

Psyykkinen läheisyys on sitä, että kumppani tuntuu parhaalta ystävältä

Rakkauden voisi ajatella koostuvan muun muassa seuraavista elementeistä:

  • Intiimiys: psyykkinen läheisyys, tunneyhteys ja jakaminen
  • Intohimo: fyysinen läheisyys, romanttisuus – vahvoja romanttisia ja seksuaalisia tunteita
  • Sitoutuminen: omien tunteiden ymmärtäminen sekä halu ja päätös sitoutua suhteeseen riippumatta siitä, mitä vaikeuksia suhteessa voi nousta esiin
  • Inhimillistä kasvua edistävä rakkaus

Psyykkiseen läheisyyteen liittyy usein tunne siitä, että kumppani on paras ystävä. Hänen kanssaan voi jakaa syvimmätkin tunteet, ajatukset, arvot ja tavoitteet. Kumppania kohtaan koetaan helliä tunteita. Kumpikin kokee itsensä hyväksytyksi. Tällaisille suhteille on ominaista pitkäaikainen sitoutuminen.

Intohimoiseen rakkauteen kuuluu voimakkaita fyysisen ihastumisen tuntemuksia, unelmia, todellisuudesta pakenemista, ehkä uhkaa tai vaaraakin. Intohimo liittyy usein suhteen syntyvaiheisiin, tai se voi perustua suhteen mahdottomuuteen tai jännityksen kokemiseen. Vahva palo voi syntyä voimakkaasta kärsimyksestä tai kaipuusta. Suunnattoman vahvaa kaipuun paloa on vaikeampi saada syntymään, jos kumppani on koko ajan turvallisesti vierellä.

Sitoutuminen merkitsee yhdessä olemista niin hyvinä kuin vähemmän hyvinäkin hetkinä. Se merkitsee kestämistä ja myötäelämistä. Parisuhteen strategiana sitoutuminen merkitsee elämän vaihteluiden hyväksymistä ja luottamusta siihen, että toisen tarpeiden huomioon ottamisella päästään parhaaseen lopputulokseen myös oman itsen kannalta. Tämä merkitsee kumppanin tarpeiden asettamista joskus omien tarpeiden edelle.

Rakkaus edistää inhimillistä kasvua

Inhimillistä kasvua edistävä rakkaus korostaa jokaisen perustarvetta luoda pysyviä tunnesuhteita. Läheisiin tunnesuhteisiin sisältyy huolenpitoa ja halua luoda edellytyksiä niin itsensä kuin kumppanin kasvulle ja kehitykselle. Turvallinen suhde antaa mahdollisuuden olla yhteydessä omaan tarvitsevuuteen ja omiin tunteisiin. Se luo pohjaa itsearvostukselle, kasvulle ja kehitykselle. Sitoutuneessa suhteessa on mahdollista työstää myös onnistumisen ja hallitsemisen halun, mustasukkaisuuden ja aggressiivisuuden tunteita.

Rakkauden elementtien painotukset vaihtelevat suhteen eri vaiheissa. Jos suhde alkaa suurella intohimolla, se yleensä laantuu ajan kanssa. Jos muut elementit saman aikaan voimistuvat, suhde voi kehittyä syvemmäksi. Näin rakkauden muodot ja suhteen merkitys vaihtelevat pitkän parisuhteen aikana.

Kirjoittajat: Parisuhteen asiantuntijat, Väestöliitto

Päivitetty 7.7.2022

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Keskustelutukea nuorille aikuisille

Ongelmia suhteessa, deittailussa tai parinetsinnässä? Keskustelutukea Väestöliitosta kokeneelta asiantuntijalta.

Keskustelutukea nuorille aikuisille

Ongelmia suhteessa, deittailussa tai parinetsinnässä? Keskustelutukea Väestöliitosta kokeneelta asiantuntijalta.

Keskustelutukea nuorille aikuisille

Ongelmia suhteessa, deittailussa tai parinetsinnässä? Keskustelutukea Väestöliitosta kokeneelta asiantuntijalta.