Siirry sisältöön

Parisuhteen seksuaalisuus on molempien vastuulla

29.08.2018 klo 15:26 - Tuottanut Väestöliitto
Läheisyys, intiimiys ja seksuaalielämä ovat asioita, jotka ovat parisuhteessa molempien kumppaneiden vastuulla. Kummankin puolison tulee ilmaista omia tarpeitaan ja uskaltaa pyytää montakin kertaa toiselta sitä, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Myös vanha totuus siitä, että onnellisen suhteen peruskivi on hyvien asioiden tekeminen, pitää tutkimusten mukaan paikkaansa. Jos kumpikaan ei aktiivisesti yritä korjata asioita ja jatkuvia riitatilanteita tai kireää ilmapiiriä, ei tilanne muutu itsestään. Seksuaalisuus on herkkä alue, johon parisuhteen toimimattomuus ensimmäisenä heijastuu.

Puolisoiden erilaiset elämäntilanteet, mielialojen vaihtelu, erilaiset tunnetilat, ilot ja surut, vaikuttavat seksuaaliseen halukkuuteen ja haluttomuuteen parisuhteessa. On täysin normaalia, että välillä seksuaalielämä on enemmän tyydyttävää ja välillä vähemmän. Kriisitilanteissa seksuaalielämä on luonnollisesti erilaista kuin seesteisimmissä elämän vaiheissa. Erilaiset stressi- ja väsymystilat syövät energiaa. Halukkuuden ja haluttomuuden kaudet vaihtelevat kaikilla ihmisillä sukupuoleen katsomatta. Monet voivat elää hyvää ja tyydyttävää elämää vähäiselläkin seksillä, jos se sopii parin molemmille osapuolille.

Odotukset sekä tarpeet seksuaalisuudessa muuttuvat ihmisen elinkaaren aikana. Hyvässä suhteessa osapuolien toiveet osataan huomioida ja niistä keskustellaan. Toimivassa suhteessa osataan löytää myös ratkaisuja parin erilaisen seksuaalisen aktiivisuuden suhteen. Tärkeää on, että ratkaisut tyydyttävät molempia osapuolia. Vasta rakastunut pari voi haluta suhteen alussa rakastella usein samaan tahtiin. Myöhemmin arjen koittaessa kummankin erilaiset seksihalut tulevat paremmin näkyviin.

Seksuaalisen kanssakäymisen kautta kysytään monia asioita; tulenko hyväksytyksi, huomatuksi, rakastetuksi, olenko sinulle tärkeä ja ainutlaatuinen? Aina ihmiset eivät halua seksiä ja pari voikin miettiä, löytyykö suhteessa muita tapoja vastata näihin kysymyksiin. Henkilökohtaiset eroavuudet vaativat osapuolilta halua tehdä kompromisseja, löytää joustavuutta ja keinoja ratkaista eroavuudet positiivisella tavalla. Molempien tulee voida kokea, että juuri minä itse pystyn säätelemään minulle sopivaa läheisyyttä, intiimiyttä ja seksuaalielämää.

Toimivassa seksuaalisuhteessa huonot ajat vaihtelevat onnellisempien aikojen kanssa, kumppanit kokevat olevansa toistensa ystäviä ja kohtelevat toisiaan kuin ystävää. Kun parisuhteen kokee riittävän turvallisena, kumpikin uskaltaa ilmaista itseään, omia tarpeitaan, tunteitaan ja seksuaalisuuttaan sekä arkipäiväisessä yhdessäolossa että intiimissä läheisyydessä. Jos jompikumpi ei tunne olevansa turvassa parisuhteessaan, joko henkisesti tai fyysisesti, joko itsestä tai suhteesta johtuvista syistä, estyy sekä tunteiden ilmaisu että kontaktiin tulo.

Seksuaalisuus antaa parisuhteelle lujuutta ja kestävyyttä. Monille riittävän hyvä seksuaalisuhde on parisuhteen ytimessä ja lujittaa sitä. Tyydyttävimmillään se auttaa rentoutumaan ja kokemaan läheisyyttä, joka synnyttää intiimiyttä ja auttaa näin luomaan kiintymystä puolisoiden välille. Jokainen meistä haluaa olla pidetty, rakastettu ja haluttu parisuhteessaan. Hyvä ja riittävän toimiva seksuaalisuhde lujittaa myös uskollisuutta, vapauttaa ja tuo suhteeseen luovuutta. Puolisot kokevat näin suhteen syvemmin tyydyttäväksi.

Läsnäolon merkitys seksuaalisuudessa

Elämästä, parisuhteesta ja seksistä on nyky-yhteiskunnassa tullut suoritus, joka aiheuttaa paineita. Sen takia meidän voi olla vaikea nähdä parisuhdetta paikkana, jossa voimme latautua. Suhteesta voidaan pyrkiä suoriutumaan kuin projektista ja vaatimukset hyvään vanhemmuuteen, kumppanuuteen ja seksipartnerina olemiseen kasvavat.

Ole läsnä, tässä ja nyt, itsellesi ja toiselle. Ei vain harrastaessa seksiä, vaan myös arjen hetkissä päivän mittaan. Läsnä oleminen tarkoittaa, etteivät ajatuksesi, toimintasi ja tunteesi ole muualle suunnattua. Läsnäolo antaa voimaa, rauhaa ja levollisuutta. Turvallisessa ihmissuhteessa on tärkeää ja hyväksyttävää jakaa omia ajatuksia, mielikuvia, tunteita ja tarpeita.

Läheisyyden ja etäisyyden säätely on kaikkien parisuhteiden keskeinen haaste ja kuuluu niin kutsuttuihin ikuisiin ongelmiin. Vaikka ikuisia ongelmia ei voidakaan ratkaista, parin tulisi pystyä saamaan niistä aikaan keskustelua ja oppia elämään niiden kanssa. Muutoin joudutaan lukkiutuneeseen tilanteeseen, jolla ratkaisemattomana on usein tuhoisia seurauksia suhteelle. Tilanne aiheuttaa monenlaista ahdistusta ja pettymystä molemmille.

Kirjoittajat: Vanhemmuuden asiantuntijat, Väestöliitto

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

NEPU- Tukea neurokirjon uusperheiden haasteisiin

Neurokirjo tuo parisuhteeseen hyvää, mutta myös eritasoisia haasteita. Neurokirjon piirteet ovat yksilöllisiä, mutta tiedon, yhteisten ja omien...

Tukea parisuhteen hyvinvointiin -parisuhdekurssi

Tämä kurssi on suunnattu yksilöille ja pareille, jotka haluavat vahvistaa keskinäistä yhteyttään ja pyrkiä ymmärtämään sekä itseään...

Häpeä ja rakkaus parisuhteessa

Häpeä syntyy, kun yhteys katkeaa: kun ihminen lähestyy toista, mutta toinen kääntää pään pois. Kun tätä tapahtuu merkittävissä...