Siirry sisältöön

Työnantaja: Mitä on perheystävällisyys työpaikalla?

26.09.2018 klo 14:08 - Kirjoittanut Anna Kokko , Erityisasiantuntija , Väestöliitto
Perheystävällisyys on sekä asenteita että tekoja: toimintatapoja ja kulttuuria Perheystävällisellä työpaikalla noudatetaan lakeja, työehtosopimuksia ja hyviä käytäntöjä. Perheystävällisyys näkyy työpaikan ohjeistuksissa ja pelisäännöissä sekä erilaisten perheen ja työn yhteensovittamisen tilanteiden sujuvassa hoitamisessa. Perheystävällisyyden toteuttamiseen on monia hyviä keinoja.

Työpaikan asenteet ja käytännöt tukevat eri elämänvaiheissa olevia työntekijöitä yhteensovittamaan työntekoa ja muuta elämää.

Perheystävällinen työpaikka ottaa huomioon perheiden monimuotoisuuden ja eri sukupuolet. Perhe tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita otetaan huomioon työaikojen suunnittelussa ja muissa työjärjestelyissä. Perheystävällisellä työpaikalla kaikkia vanhempia kannustetaan tasapuolisesti perhevapaiden pitämiseen.

Perheystävällisyys ei tarkoita sitä, että kaikkien toiveisiin ja tarpeisiin voidaan aina työpaikalla vastata. Käytössä ovat kuitenkin selkeät pelisäännöt, joilla samassa tilanteessa olevia kohdellaan samalla tavalla.

Eri työpaikoilla, toimialoilla ja työtehtävissä on erilaisia reunaehtoja, joiden sisällä esimerkiksi työajan joustoja voidaan toteuttaa. Sekä työnantajaa ja työntekijää auttavat ohjeet ja toimintatavat. Olennaista on johdon, esihenkilöiden ja henkilöstöhallinnon osaaminen ja taidot.

Perheystävällisyyden toteuttamisen keinoja on paljon. Tässä joitakin käytännön esimerkkejä:

–        työn aloitus- ja lopettamisajoissa on yksilökohtaista joustavuutta; ajat voivat vaihdella, työajoissa otetaan huomioon yksilölliset tarpeet mutta samalla myös henkilöstömitoitus ym. tekijät

–        työaikojen sekä palaveri- ja kokousaikojen suunnittelussa otetaan huomioon myös perheellisten tarpeet, etenkin aamulla ja iltapäivisin: esimerkiksi palaverit sovitaan pääsääntöisesti ydintyöajalle, klo 9.30-15 välille, jolloin päiväkotiin viemiset ja hakemiset onnistuvat sujuvasti

–        monelle vuorotyöläiselle säännöllinen työvuoro voi olla toimiva ratkaisu esimerkiksi pikkulapsivaiheessa; järjestely voidaan sopia määräaikaiseksi

–        etätyöskentely mahdollistetaan, jos setätyö suinkin onnistuu toimenkuvassa

–        sairastuneen lapsen ensisijainen hoitopaikka on koti; vanhempia, sekä äitejä että isiä, kannustetaan hoitamaan lasta vuorollaan kotona (ks. myös Työsopimuslaki)

–        joillakin työpaikoilla henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta lastenhoitoapuun tilanteissa, joissa vanhemman työntekoa halutaan tukea, mutta lapsi tarvitsee kotona hoitajan esimerkiksi lapsen toipilasaikana; lastenhoitopalvelun käyttämisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen

Väestön ikääntyessä ja syntyvyyden vähennyttyä työpaikkojen perheystävällisyyden merkitys korostuu entisestään. Moni hoitaa samaan aikaan sekä lapsiaan että kantaa vastuuta iäkkäistä omaisistaan tai muista läheisistään.

Perheystävällisistä käytännöistä hyötyvät sekä työntekijät että työnantaja: perheystävällisyys vahvistaa sitoutumista työpaikkaan ja lisää samalla työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta työntekijän hyvinvoinnin ja motivaation myötä.

Jokaisen yksilöllisillä valinnoilla on merkitystä. Ratkaisevaa on, miten työpaikoilla ymmärretään perhe-elämän asettamat vaatimukset ja minkälaisia ehtoja työnteolle asetetaan.

Perheystävällisellä työpaikalla:

·        otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä

·        toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät yhteisten perheystävällisyyden pelisääntöjen laatimista

·        esihenkilöt ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti

·        yhteisistä pelisäännöistä tiedottaminen ja ohjeistusten päivittäminen on tärkeää

·        periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi tarvitaan monesti myös tilannekohtaista joustavuutta.

 

Lue lisää käytännöistä ja perheystävällisistä toimintatavoista:

Miten tehdään perheystävällinen rekrytointi?

Miten raskaus otetaan huomioon työjärjestelyissä?

Miten lähiomaista hoitavaa työntekijää voidaan tukea?

Miten perheystävällisyys voi toteutua työnteossa kouluikäisten perheissä?

 

TEE TESTI: Onko työpaikkasi perheystävällinen?

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Asiantuntijan tietoisku / Astman ABC

Tallenne Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoiskusta. Luennoimassa terveyspsykologian erikoispsykologi Anu Kangasniemi.

Itsetuntokoulu nuorille aikuisille

Itsetunto on tärkeä osa mielenterveyttä, mutta ihmissuhteiden ristiriidat heikentävät itsetuntoa (THL 2024). Tämä itsetuntokoulu vahvistaa...