Siirry sisältöön

Työnantaja: Mitä on perheystävällisyys työpaikalla?

26.09.2018 klo 14:08 - Kirjoittanut Anna Kokko , Erityisasiantuntija , Väestöliitto
Perheystävällisellä työpaikalla noudatetaan lakia, työehtosopimuksia ja hyviä käytäntöjä. Perheystävällisyys näkyy työpaikan kirjatuissa ohjeistuksissa ja pelisäännöissä, mutta varsinkin erilaisten perheen ja työn yhteensovittamisen tilanteiden hoitamisessa. Perheystävällisyyden toteuttamiseen on monia hyviä käytännön keinoja.

Työpaikan asenteet ja käytännöt tukevat eri elämänvaiheissa olevia työntekijöitä yhteensovittamaan työ- ja perhe-elämää.

Perheystävällinen työpaikka tukee perheiden monimuotoisuutta ja eri sukupuolia. Sekä äitejä että isiä kannustetaan tasapuolisesti perhe-elämässä. Eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien tarpeita pyritään ottamaan huomioon työaikojen suunnittelussa ja muissa työn joustoissa ja järjestelyissä.

Perheystävällisyys ei tarkoita sitä, että kaikkiin henkilöstön toiveisiin ja tarpeisiin voitaisiin työpaikalla vastata. Käytännön tilanteissa tarpeita otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Käytössä on myös pelisäännöt, joilla samassa tilanteessa olevia kohdellaan samalla tavalla.

Eri työpaikoilla, toimialoilla ja työtehtävissä on erilaisia reunaehtoja, joiden puitteissa esimerkiksi työajan joustoja voidaan toteuttaa. Sekä työnantajaa ja työntekijää auttavat selkeät ohjeet ja toimintatavat, samoin kuin esimiesten ja henkilöstöhallinnon ammattitaito.

Joskus uusien perheen ja työn yhteensovittamista tukevien käytäntöjen suunnittelu ja toteutus, kuten etätyön mahdollistaminen, voi tapahtua nopeastikin. Joskus asioiden muuttumiseen ja muuttamiseen tarvitaan enemmän aikaa.

Perheystävällisyyden toteuttamisen käytännön esimerkkejä on paljon. Tässä joitakin käytännön esimerkkejä:

–        työn aloitus- ja lopettamisajoissa on yksilökohtaista joustavuutta, ne voivat vaihdella päivittäinkin, riippuen sovituista palavereista, henkilöstömitoituksista ym.

–        työaikojen sekä palaveri- ja kokousaikojen suunnittelussa otetaan huomioon perheellisten tarpeet: esimerkiksi palaverit sovitaan pääsääntöisesti ydintyöajalle, klo 9.30-15 välille

–        monelle vuorotyöläiselle säännöllinen työvuoro voi olla toimiva ratkaisu esimerkiksi pikkulapsivaiheessa; järjestely voidaan sopia määräaikaiseksi

–        etätyöskentely mahdollistetaan, jos se suinkin sopii toimenkuvaan

–        sairastuneen lapsen ensisijainen hoitopaikka on koti; sekä äitejä että isiä kannustetaan hoitamaan lasta vuorollaan kotona (ks. myös Työsopimuslaki)

–        joillakin työpaikoilla henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta lastenhoitoapuun tilanteissa, joissa vanhemman työntekoa halutaan tukea mutta lapsi tarvitsee kotona hoitajan (esimerkiksi lapsen toipilasaikana); lastenhoitopalvelun käyttämisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen

Väestön ikääntyessä, ja syntyvyyden vähennyttyä, työpaikkojen perheystävällisyyden merkitys korostuu entisestään. Moni hoitaa samaan aikaan sekä lapsiaan että kantaa hoivavastuuta iäkkäistä omaisistaan tai muista läheisistään.

Perheystävällisistä käytännöistä hyötyvät sekä työntekijät että työnantaja: perheystävällisyys lisää sitoutumista työpaikkaan ja lisää samalla työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta työntekijän lisääntyneen hyvinvoinnin ja motivaation myötä.

Jokaisen omilla yksilöllisillä valinnoilla on merkitystä, mutta ratkaisevaa on se, miten työpaikoilla ymmärretään perhe-elämän asettamat vaatimukset ja minkälaisia reunaehtoja työnteolle asetetaan.

Perheystävällisellä työpaikalla:

·        otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä

·        toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät yhteisten perheystävällisyyden pelisääntöjen laatimista

·        esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti

·        yhteisistä pelisäännöistä tiedottaminen ja ohjeistusten päivittäminen on tärkeää

·        periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi tarvitaan monesti myös tilannekohtaista joustavuutta.

 

Lue lisää käytännöistä ja perheystävällisistä toimintatavoista:

Miten tehdään perheystävällinen rekrytointi?

Miten raskaus otetaan huomioon työjärjestelyissä?

Miten lähiomaista hoitavaa työntekijää voidaan tukea?

Miten perheystävällisyys voi toteutua työnteossa kouluikäisten perheissä?

 

TEE TESTI: Onko työpaikkasi perheystävällinen?

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Pärjätään töissä ja opiskeluissa -kesäkuun ryhmächat

Tervetuloa chattailemaan työn tai opiskelujen sujumisesta MS-taudin tai harvinaisen neurologisen sairauden kanssa. Chatti on auki klo 18-19.30, mutta...

Hyvinvoiva maksa - keskustelua rasvamaksasta 7.6.22

Miten maksasta voi pitää huolta ja miten rasvamaksaa voi ennaltaehkäistä ja hoitaa? Ruokavalio, liikunta ja elintavat ovat maksaterveyden...

Vertaistukea elämään MS-taudin kanssa

Tule vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden MS-tautia sairastavien kanssa.