Siirry sisältöön

Korona, työnteko ja työpaikan pelisäännöt poikkeustilanteessa

23.03.2020 klo 16:04 - Kirjoittanut Työ ja perhe , Väestöliitto
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila työpaikoilla iski organisaatioihin arvaamattoman nopeasti. Koska kukaan ei tiedä aivan tarkkaan, miten koronatilanne maailmalla tai omassa maassa kehittyy, on työpaikoilla pelisääntöjä luotava ja päivitettävä nyt epävarmoissa ja osin ennustamattomissa olosuhteissa.

Työpaikoilla on otettava huomioon työn tavoitteet, työnteon turvallisuus, työntekijöiden terveys, hyvinvointi ja erilaiset perhetilanteet.

Eri toimialoilla on siirrytty nopealla aikataululla etätyökulttuuriin. Toisilla aloilla, esimerkiksi asiakaspalvelu- ja hoivatyössä puolestaan ovat hygieniakysymykset työpäivien aikana nousseet tärkeysjärjestyksessä keskiöön.

Tärkeää terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoittelussa on ylläpitää luottamuksen ilmapiiriä työnantajan ja työntekijän välillä. Esimerkiksi etätyössä tärkeintä on käydä läpi työn tavoitteet päivässä, viikossa tai pidemmällä aikajänteellä: mitä on tarkoitus saada aikaan, mitä voidaan karsia, mitä uusia päätettäviä asioita poikkeustilanne tuo eteen. Myös vuoden 2020 alussa voimaan tullut uusi työaikalaki, siihen liittyvä joustotyöaika sekä työaikaan liittyvä työsuojelullinen ohjeistus antaa yhä enemmän vapauksia työn ajoittamiseen esimerkiksi asiantuntijatyössä.

Pelkkä aiempien työtehtävälistojen läpikäynti ei välttämättä auta yksittäistä ihmistä, tiimiä tai organisaatiota eteenpäin. Niin monia asia on muuttunut, että tavoitteita ja resursseja on mietittävä eri näkökulmasta kuin vielä alkuvuonna.

On hyvä, jos jokainen työnantaja käy läpi työntekoon liittyvät ohjeet ja päivittää niitä. Etätyön tekemiseen tarvitaan pelisääntöjä varsinkin sellaisilla työpaikoilla, joissa etätyötä ei aiemmin ole juuri tehty. Ja niissä organisaatioissa, joissa etätyötä on tehty aiemminkin, tilanne on koronan vuoksi muuttunut myös tavalla tai toisella.

Avoin vuorovaikutus työpaikoilla on ensisijaista, jotta uudet mieltä askarruttavat kysymykset uskalletaan tuoda nopeasti ratkaistaviksi, kun ohjeistuksia ja sääntöjä päivitetään muuttuneessa tilanteessa.

Ihmiset, niin esihenkilöt kuin yksittäiset työntekijät, asiantuntijat ja tiimien jäsenet elävät nyt hyvin erityislaatuisessa tilanteessa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Lapset eivät ole kulussa, päiväkoteja on kiinni eikä iäkästä lähiomaista ei voi käydä tapaamassa kotona tai hoivakodissa.

Kotietätyön tekemiseen nivoutuu monilla iso vastuu perheenjäsenistä: eri ikäisistä lapsista, iäkkäistä lähiomaisista, lemmikeistä. Osalla on perheessä riskiryhmiin kuuluvia jäseniä, joista työikäisillä on erityinen huoli. Lasten on saatava ruokaa, sairaita on hoidettava, yhteyttä on pidettävä viranomaisiin, hoitolaitoksiin, sairaaloihin.

Etätyötä tekevien poikkeuksellinen ympärivuorokautinen vastuunkanto lapsistaan sekä kodeissa hoidettavien sairaiden ja vanhusten  huollosta on poikkeusolojen määräyksillä ja rajoituksilla osoitettu nyt kansalaisille. On siis kohtuullista, että työnantajat ja työyhteisö ymmärtävät tilanteen ja osoittavat joustavuutta ja tukea ihmisille. Tärkeää on esimerkiksi mahdollistaa työtehtävien rytmittäminen tavallista joustavammin.

Työyhteisössä ylin johto ja lähijohtajat toimivat nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja joutuvat mukautumaan tilanteeseen. Pelisääntöjen päivittämiselle ja henkilöstön ohjeistamiselle on painetta, mutta kaikkiin asioihin ei ole aina selkeitä ja takuuvarmoja ratkaisuja. Silti linjauksia ja päätöksiä on tehtävä. Henkilöstön kuuleminen ja toisaalta johtajille työrauhan turvaaminen ja yhteisten linjausten noudattaminen on tärkeää.

Miten työpäivä ja työviikko rakentuu eri perhetilanteissa, vaatii tällä hetkellä luovuutta ja kekseliäisyyttä. Yhdelle voi sopia työn aloittaminen aikaisin aamulla, toiselle paras hetki alkaa vasta kun puoliso pääsee irti omasta etäpalaveristaan. Lapset tarvitsevat huomiota ja apua, eikä tämä tarve aina noudata vanhempien työnteon aikatauluja. Yksin lapsen tai lasten kanssa kotona olevat aikuiset ovat tilanteessa, jossa vuorokauden tunnit ovat vielä enemmän kortilla: mikä asia on ensisijainen missäkin tilanteessa päivän aikana?

Koronavirus on tuonut näkyvästi esiin joustavuuden, työteon perheystävällisyyden ja luottamuksen merkityksen työyhteisöissä. Lue työn joustojen merkityksestä vanhemmille myös uudesta Väestöliiton Perhebarometrista (2020).

Parasta tulosta saadaan aikaan, kun työntekijöitä kohdellaan yksilöllisesti mutta työpaikan yhteisiä koronapäivitettyjä pelisääntöjä noudattaen.

Asiasanat: korona, koronavirus, korona-virus, corona, covid-19, covid19

Katso myös: Tietoa ja tukea koronaepidemian aikana

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Asiantuntijan tietoisku / Astman ABC

Tallenne Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoiskusta. Luennoimassa terveyspsykologian erikoispsykologi Anu Kangasniemi.

Itsetuntokoulu nuorille aikuisille

Itsetunto on tärkeä osa mielenterveyttä, mutta ihmissuhteiden ristiriidat heikentävät itsetuntoa (THL 2024). Tämä itsetuntokoulu vahvistaa...