Siirry sisältöön

Taideterapiatehtäviä tehtäväksi yhdessä kumppanin kanssa

12.04.2019 klo 11:45 - Kirjoittanut Anna Salmi , psykologi , Väestöliitto
Kaikki meistä ovat joskus tunteneet taiteen parantavan voiman. Taiteen tekeminen voi auttaa meitä leikin kautta löytämään uusia puolia itsestämme tai kumppanistamme. Kuvataiteen tekemisellä on myös havaittu olevan monia terveydellisiä hyötyjä.

Dina Leah Ricco Floridan yliopistosta (2007) tutki, miten taidetyöskentelyllä voisi tukea parisuhdeongelmista kärsiviä pareja. Hän kehitti kahdeksan eri kuvallista tehtävää, joita tekemällä pariskunnat voivat hahmottaa vuorovaikutuksensa ongelmia ja kokea ratkaisevia ymmärryksen hetkiä yhdessä.

Taiteen tekeminen yhdessä kumppanin kanssa voi tuoda tyydytystä monella eri tavalla.

1. Yhdessä tekeminen kiinteyttää suhdetta ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta

2. Kuva voi tuoda esiin jotain yllättävää jota ei välttämättä itse huomaa tai tiedosta.

3. Kuvien avulla voi hahmottaa etäisyyksiä ja tilaa. Esim. parin välisen tunne-etäisyyden kertominen kuvan kautta voi olla paljon voimakkaampaa kuin pelkin sanoin.

4. Kuva tuo yleensä esiin konkreettisen asian (esim. juuri etäisyyden) johon voi reagoida ja jota voi tutkia ja selventää.

5. Kuvallinen työskentely on jo sinällään tyydyttävää ja tuo mielihyvää.

Näiden tehtävien tarkoituksena on auttaa pareja tutustumaan toisiinsa syvemmin ja paremmin.

1. Maalatkaa kumppanisi kanssa molemmat erillisille papereille suhteenne emotionaalinen maisema. Kuva voi olla abstrakti. Käyttäkää väriä, viivaa, muotoa tai vaikka esittäviä symboleja kuvaamaan sitä, miten näette suhteenne kehityksen ja nykytilan.

Näyttäkää toisillenne kuvat. Kertokaa omasta kuvastanne. Keskustelkaa hetki siitä, kuinka tapasitte. Millaista se oli? Mitkä ovat olleet onnellisimpia aikoja suhteessanne? Mitkä vaikeimpia? Miten pääsitte vaikeista ajoista yli? Mikä on pitänyt teidät yhdessä? Miten suhteenne eroaa tällä hetkellä siitä, kun aloitte olla yhdessä?

Materiaalit: iso valkoinen paperi, öljypastellit, vesivärit, pensselit.

2. Piirtäkää kumppanisi kanssa viiva joka kuvaa elämäänne syntymästä tähän hetkeen. Piirrä viivalle symboleja itsellesi merkittävistä elämäntapahtumista. Tehtävän tarkoituksena on nähdä toistenne myönteiset ja kielteiset elämäntapahtumat, jotka ovat muokanneet teitä sellaiseksi kuin olette juuri nyt.

Keskustelkaa jokaisesta tapahtumasta. Huomioikaa tunteet ja vaikeudet, jotka heijastuvat nykyiseen suhteeseenne menneisyydestä. Pohtikaa ensin näitä asioita hetki yksin ja jakakaa ne sitten toistenne kanssa.

Materiaalit: Iso valkoinen paperi, piirtokyniä, värikyniä, tusseja.

3. Tehkää kumppanisi kanssa kollaasi käyttämällä vanhoja lehtiä tai kortteja.

a) Kuvaa kollaasissasi mitä hyvää nykyinen suhteenne tuo sinulle. Kuvaa asioita, joista iloitset suhteessanne.

b) Tehkää kollaasin toiselle puolelle tai erilliselle paperille toinen kollaasi siitä, mitä uutta toivoisitte suhteeseenne. Mitä tarvitsisitte kumppaniltanne?

Aloittakaa keskustelu siitä, mitä kaikkea hyvää nykyinen suhteenne teille tuo. Miten voisitte muistaa ja vaalia näitä suhteenne hyviä puolia? Nämä vahvuudet toimivat puskurina vaikeiden aikojen tullessa. Keskustelkaa hetki siitä, miksi on tärkeää välttää kriittisyyttä, halveksuntaa, suojautumista ja eristäytymistä? Keskustelkaa sitten, siitä mitä toiveita teillä olisi suhteessa puolisoonne. Keskustelkaa tästä kuvasta niin, että yritätte välttää negatiivisuutta ja kuulla toisen tarpeita ilman suojautumista ja syyllistymistä.

Materiaalit: Useita eri kokoisia eri värisiä papereita, sakset, liimaa, lehtiä, tusseja, vanhoja kortteja.

4. Maalatkaa tai piirtäkää yhteinen kuva puhumatta toisillenne. Tehtävän tarkoituksena on hyväksyä toisen vaikutus itseen. Tarkoitus on löytää ja ymmärtää paremmin teidän välistä kommunikaatiota ja niitä ongelmia, joita yhteistyössä tulee eteen.

Keskustelkaa siitä mitä kumpikin tunsi tehdessään kuvaa. Miettikää millaista elekieltä välillänne oli. Miten jaoitte paperin tilaa? Kumpi johti? Kumpi seurasi? Tuliko kuvasta yhtenäinen? Kilpailitteko toistenne kanssa kuvaa tehdessä? Oliko teillä hauskaa? Tunsitko kiukkua? Työskentelittekö tiiminä?

Materiaalit: 18 x 24 valkoinen paperi. Pastelliliidut/ öljypastellit tai vesivärit/ peitevärit.

5. Mieti jotain pulmaa joka tulee usein eteenne. Joku sellainen ongelma, jonka olemassaolosta olette yhtä mieltä.

a) Valitkaa lehdistä kuvia, jotka kuvaavat mielestänne tätä pulmaa. Tarkoituksena on harjoitella kompromissien löytymistä.

b) Tehkää tämän jälkeen yhdessä uusi kollaasi, jossa yritätte löytää ratkaisuja tähän ongelmaan.Käyttäkää ratkaisussa joitakin osia alkuperäisestä työstänne.

Miettikää mitä kumpikin teistä tarvitsee ja mistä on valmis luopumaan toisen hyväksi. Miettikää miten pystyisitte yhdessä työskentelemään ratkaisun eteen?

Materiaalit: Erilaisia lehtiä, kortteja, kyniä, sakset, liimaa, iso valkoinen paperi.

 

6. Tehkää kuva yhteisestä kodista, jossa asuisitte tulevaisuudessa. Käyttäkää vapaasti materiaaleja luodaksenne tulevaisuutenne unelmatalon.Katsokaa kuvia rauhassa niin, että keskitytte molempien taloon erikseen. Kuuntele ja havainnoi puolisosi päämääriä, toiveita ja haaveita. Huomatkaa onko teillä yhteisiä päämääriä. Miettikää miten voisitte hyväksyä, arvostaa ja tukea toistenne haaveita.

Materiaalit: Iso valkoinen paperi, vesivärit/ peitevärit, pensselit, öljypastellit, värikynät ym.

7. Tehkää silta. Kuvatkaa itsenne ja kumppaninne sillalle. Molemmat tekevät oman kuvan, johon sijoitatte teidät menemässä johonkin. Missä kohden siltaa koette olevanne juuri nyt?

Huomioikaa mitä edistystä olette saavuttaneet yhdessä tekemällä. Kuinka paljon koette, että teillä on vielä matkaa toiselle puolelle siltaa? Tuleeko tunne, että tarvitsisitte tukea päästäksenne sillalla vielä eteenpäin? Jos koette tarvitsevanne ulkopuolista tukea päästäksenne eteenpäin löydätte palveluja Väestöliiton nettisivuilta.

Materiaalit: 11 x 14 valkoinen paperi, Värikyniä ja huopakyniä

Ricco, Dina Leah; Evaluating the Use of Art Therapy with Couples in Counseling ; A Qualitative and Quantitative Approach (2007). Electronic Theses. Treatises and Dissertations. Paper 1873.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Tukea parisuhteen hyvinvointiin -parisuhdekurssi

Tämä kurssi on suunnattu yksilöille ja pareille, jotka haluavat vahvistaa keskinäistä yhteyttään ja pyrkiä ymmärtämään sekä itseään...