Siirry sisältöön

Onko mahdollista että alaikäinen lapsi on kirjoi...

ID 257023

Onko mahdollista että alaikäinen lapsi on kirjoilla eri osoitteessa kuin hänen huoltajansa? Elatusmaksuja ei tähän asiaan liity, vaan se että lähivanhemman hankalan elämäntilanteen vuoksi olisi hänen muutettava osoitteensa Poste Restanteen. Myöskään etävänhemman luo muutto kirjoille ei ole mahdollista. Käytännössä siis lapsen ja lähivanhemman osoite ei muuttuisi muuten kuin että lähivanhempi ei olisi enää kirjoilla osoitteessa jossa hän ja lapsi fyysisesti asuvat.

Asiantuntija vastaa

17.08.2021 klo 11:14 , Väestöliitto

Hei, kiitos kysymyksestäsi. Yksiselitteistä vastaus on näin niukkojen tietojen varassa mahdotonta antaa. Paljon riippuu lapsen iästä, kehitystasosta ja lähivanhemman elämäntilanteesta. Se mikä pakottaa lähivanhemman muuttamaan osoitteensa on yksi pohdittavista tekijöistä.

Varsin tavallinen tilanne, jossa alaikäinen on kirjoilla niin, että lähihuoltaja ei asu samassa osoitteessa, voi syntyä esimerkiksi silloin kun lapsi, toisen asteen opintojen vuoksi, jää tai muuttaa eri paikkakunnalle. Lapsi saattaa siis jäädä paikkakunnalle asumaan, mutta lähihuoltaja muuttaa työn tai parisuhteen myötä muualle. Tai lapsen opinnot toteutuvat muualla, jolloin myös lapsen asumisen järjestelyissä voi olla perusteltua muuttaa virallisesti opintopaikkakunnalle.

Kaikissa tapauksissa on tärkeää huolehtia siitä, että mahdolliset opinto- tai sosiaalietuudet ohjautuvat uuden elämäntilanteen mukaisesti oikein ja lain säätämällä tavalla.

Mikäli lähivanhemman elämäntilanteessa on joitan sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttava lastensuojelullisen tai muun huolen syntymiseen alaikäisen lapsen tilanteesta, on tärkeää, että lapsi saa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. Lähivanhemman on huomioitava, että kysymyksessä viitattu elämäntilanne voi olla vanhemman näkökulmasta ongelmaton, mutta lapsen muun verkoston mielestä siinä määrin huolestuttava, että lastensuojelullisen tuen tarpeen kartoitus on tarpeen. Avoimuus osoitteen muutokseen johtavista syistä olisi siis tarpeen kaikissa perheen verkostoissa.

Kysymyksen luonteesta päättelen, että osoitteen salaamisesta tai turvakiellosta ei ole kyse. Jos kuitenkin näin on, paras tieto hakumenettelystä löytyy digi- ja viestintäviraston sivuilta

Myös sillä, mikä asumisen muoto on kyseessä voi olla merkitystä. Samoin kuin sillä, onko asunnossa kirjoilla muita henkilöitä, liittyykö lähihuoltaja osoitteenmuuton välttämättömyyteen sosiaalietuuksiin tai muhin tukiin liittyviä tekijöitä jne.

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulman ajanvarauschat

Onko sinulla vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen, ihmissuhteisiin tai seksuaalisuuteen liittyviä huolia, joista haluaisit jutella? Varaa aika...

Perhepulman ajanvarauschat

Onko sinulla vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen, ihmissuhteisiin tai seksuaalisuuteen liittyviä huolia, joista haluaisit jutella? Varaa aika...

Perhepulma - ajanvarauschat vanhemmille

Onko sinulla vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen, ihmissuhteisiin tai seksuaalisuuteen liittyviä huolia, joista haluaisit jutella? Varaa aika...