Siirry sisältöön

Miten seurustelua häiritsevistä traumoista pääsee eroon?

ID 170641

Hei, Olen seurustellut poikaystäväni kanssa vähän alle vuoden. Hän on ensimmäinen poikaystävä johon olen luottaut näin paljon ja se on aiheuttanut lapsuuden traumojen palautumisen mieleen. Olen lapsena sairastanut vakavasti ja jäänyt ilman vanhempien henkistä tukea. Nyt ne muistot ovat tulleet mieleen ja tuntuu, että ne tekevät minut melkein toimintakyvyttömäksi ja tuntuu, että työnnän poikaystävääni henkisesti kauemmas. Olen käynyt 5 vuoden psykoterapian ja olen käsitellyt asiat juurta jaksaen. Voiko traumat jäädä silti kehooni ja en pysty tekemään niille mitään?

Asiantuntija vastaa

28.04.2020 klo 14:41 , Väestöliitto

Hei! Kerrot jääneesi lapsuudessa ilman vanhempiesi henkistä tukea. Puhut lapsuuden traumoista, jotka liittyvät sekä vanhempiesi toimintaan että sairastamiseesi. Olen näistä kokemuksistasi hyvin pahoillani. On totta, että jos ihminen on lapsuudessaan kokenut toistuvaa laiminlyöntiä tai vaille jäämistä, muistoihin voi rakentua niin kutsuttu kiintymyssuhdetrauma, joka myöhemmin vaikuttaa aikuisuuden rakkaussuhteisiin. Muistot ikävistä, vaikeistakin kokemuksista, palaavat mieleen, kun aikuisuuden parisuhteessa ilmenevä läheisyys muistuttaa etäisesti lapsuuden haitallisista kokemuksista. Oma kumppani voi hetkittäin tuntua pelottavalta ja suhde turvattomalta, kun ajankohtaisiin kokemuksiin sekoittuu muistoja turvattomista vanhemmista.

Trauman kokeneilla esiintyy tavallisesti traumaattisista tilanteista aiheutuvia toistumia eli niin kutsuttuja flashbackeja. Toistumat voivat syntyä pienistäkin vihjeistä, kuten hajusta, äänestä tai vaikkapa kumppanin ilmeestä tai eleestä. Kerrot vaikeiden muistojen tulleen mieleesi parisuhteen myötä. Kykenetkö tunnistamaan, missä hetkissä tai tilanteissa ne yleensä ilmenevät? Toistumat ovat yleensä tahdosta riippumattomia ja usein ilmaantuessaan kuormittavat ihmistä huomattavasti. Kuvaatkin niiden tekevän sinut lähes toimintakyvyttömäksi. Voisi olla hyödyllistä yhdessä kumppanisi kanssa oppia tunnistamaan niitä tilanteita, jotka kuohuttavat tunteita ja yrittää ennakoida niitä. Tällöin vaikeat tilanteet eivät tunnu niin yllättäviltä ja hallitsemattomilta.

Kerrot työntäväsi poikaystävääsi henkisesti kauemmas. Ahdistavien muistojen mieleen tunkeutuminen koetaan yleensä kuormittavana, sillä se aiheuttaa turvattomuutta ja ahdistusta. Yleensä tähän reagoidaan parisuhteessa joko vaatimalla kumppanilta huomiota tai vaihtoehtoisesti vetäytymällä omaan kuplaan ja tukahduttamalla omat tarpeet liittyen läheisyyteen ja parisuhteeseen. Työntämällä poikaystävääsi etäämmälle pyrit nähtävästi lievittämään ahdistusta ja turvattomuuden kokemustasi. On normaalia, että ihminen pyrkii välttämään näiden muistojen palaamista mieleen. Tiedostat vetäytymisesi liittyvän lapsuuden kokemuksiisi, mikä on mielestäni erittäin hyvän itsereflektion eli oman toiminnan tarkastelun tulosta. Kykenet havainnoimaan ja yhdistämään tunnekokemuksesi menneisyyteen, mikä on avain toipumiseen. Kun kykenet erottamaan menneisyyden nykyhetkestä, kykenet myös hiljalleen muuttamaan omaa käyttäytymistäsi toivottuun suuntaan ja saat helpotusta vaikealle ololle.

Traumakokemusten ei tarvitse olla esteenä parisuhdeonnelle. Keskustelu oman kumppanin kanssa on hyvin tärkeää, jotta välttäisitte väärinymmärryksiä. Kun kumppanisi tietää, että vetäytymisesi johtuu vaikeista muistoista liittyen läheisyyteen, hänen on helpompi sietää ajoittaista hylkäämistä taholtasi. Voitte yhdessä kohdata pelkojasi liittyen läheisyyteen, kun kerrot kumppanillesi tunteistasi ja ajatuksistasi. Kun tunteesi kuohuu, kumppanisi voi auttaa sinua rauhoittumaan ja muistuttamaan, että olet turvassa ja hän on luotettava ihminen.  Voit myös itse kehittää tietoisuustaitojasi hallitaksesi paremmin tunteitasi.

Kerrot käyneesi pitkässä psykoterapiassa käsittelemässä kokemuksiasi, mikä on hyvä asia. Tutkimuksista tiedämme, että traumaattiset kokemukset vaativat vuosien hoitoa. Traumaattisia muistoja ei voida pyyhkiä mielestä, mutta erilaisilla rauhoittavilla harjoituksilla ja turvaa tuovilla mielikuvilla voit oppia sietämään ja lievittämään kehollisia reaktioitasi niin, että ne eivät hallitse elämääsi eivätkä muistot tunkeudu mieleesi väkisin. Vaikka olisitkin käsitellyt kokemuksiasi jo runsaasti, voi olla niin, että vasta oikea parisuhde on nostanut mieleesi ne vaikeimmat tunnemuistot. Muistojen käsittelyn rinnalla olennaista on, miten selviät tunteiden vaihteluista ilman, että ne hankaloittavat kohtuuttomasti parisuhdettasi. Mikäli koet pärjäämättömyyttä tunteittesi kanssa, voi toinen lyhytkestoisempi terapia olla hyödyllinen keino päästä taas yksi askel eteenpäin. Vaikeista kokemuksista toipuminen voi olla hidasta mutta se on mahdollista.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Perhepulma-chat on tarkoitettu lasta odottaville ja alle 18-vuotiaiden vanhemmille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuden, parisuhteen tai...

Lapsen viisi toivetta eroaville vanhemmille

Vanhempien ero on myös lapsen kriisi. Eroavat aikuiset voivat sitä omalla toiminnallaan syventää tai madaltaa. Parhaimmillaan vanhemmat...

Puhutaan rahasta osa 2: Raha-asioista puhuminen lapsen kanssa

Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää puhua rahasta ikätasoisesti. Lapsille voi kertoa perheen rahatilanteesta ja siitäkin, että ei ole varaa...