Siirry sisältöön

Tukea parisuhteen hyvinvointiin -parisuhdekurssi

Julkaistu 23.05.2024 - Tuottanut Laura Huuskonen , asiantuntija , Parisuhdekeskus Kataja ry
Tämä kurssi on suunnattu yksilöille ja pareille, jotka haluavat vahvistaa keskinäistä yhteyttään ja pyrkiä ymmärtämään sekä itseään että kumppaniaan paremmin. Kurssin avulla voitte opetella tunnistamaan omien toimintamallien taustalla vaikuttavia asioita. Kurssin voi ja kannattaakin tehdä osio kerrallaan. Jokaiseen osioon kuuluu aiheesta lyhyt johdanto, videoluento ja lopuksi pohdintatehtäviä. Varatkaa siis jokaiselle osiolle aikaa ja mahdollisuuksien mukaan myös muistiinpanovälineet lähelle. Antoisia pohdintoja ja keskusteluja!

Osa I Kiintymyssuhteet

Parisuhteen hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat. Ihminen on suunniteltu olemaan suhteessa ja toimii optimaalisimmillaan, kun hänellä on turvallinen tunneyhteys. Varhaisten turvan kokemuksien kautta aikuinen oppii rauhoittamaan niin itseään kuin läheisiäänkin. Jos kasvaessaan ei ole saanut riittävästi vanhempien tukea, on vaikeampi säädellä omia tai muiden tunteita. Mitä turvallisemmin vanhempaan ja myöhemmin kumppaneihinsa on voinut tukea, sitä helpompaa on olla itsenäinen ja riippumaton. Aikuisen rakkaussuhteissa kiintymys on osa rakkautta. Aikuisetkin tarvitsevat toistensa huolenpitoa ja tukea.

Mentalisaatio tarkoittaa yksilön kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemusta. Se on kyky pohtia, millaisia erilaisia mielen tiloja voi piillä ulospäin näkyvän reagoinnin ja käyttäytymisen takana. Mentalisaatiokyvyn avulla voi pyrkiä avartamaan kumppaneiden käsitystä toisistaan ja lisäämään ymmärrystä toistensa näkökulmiin. Erityisesti arjen hankalissa tilanteissa on tärkeää, että jaksaa nähdä kumppanin ilmikäyttäytymisen taakse ja miettiä, mitä toinen mahtaa kokea toimiessaan tai reagoidessaan tietyllä tavalla.

Pohtikaa ensin itsekseen ja keskustelkaa sitten yhdessä:

Millaiset asiat ja ihmiset toivat sinulle lapsuudessasi turvaa?
Millaisista asioista sinun turvallisuudentunteesi koostuu?

Miltä ajatus yhteyden hakemisesta tuntuu, tutulta vai vieraalta?
Millaisissa tilanteissa olet kääntynyt muiden puoleen omassa elämässäsi?

Mitä turvallisuudentunne tarkoittaa suhteessanne? Antakaa mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä, kuten: Tiedän että kunnioitat minua, kun pysähdyt kuuntelemaan. Siitä tulee minulle turvallinen olo.

Osa II Kriisit parisuhteessa

Jokaisessa parisuhteessa voi tulla eteen vaikeita aikoja ja kriisejä. Kriisin vaikutukset heijastuvat usein parisuhteeseen. Siihen, miten kriisitilannetta on mahdollista ratkoa ja kuinka vaikeaksi kriisi koetaan, vaikuttavat muun muassa persoonallisuuden piirteet, itsesäätelykeinot ja kumppaneiden tapa kommunikoida. Yksilölliset elämäntilanteet, lapset, työ ja taloudellinen tilanne, sekä läheisten tarjoama tuki ja kumppaneiden omat psyykkiset ja fyysiset voimavarat vaikuttavat myös kriisin ratkaisemiseen.

Kriisin kohdatessa on hyvä pohtia, millä tavoin on itse aikaisemmin elämässä selvinnyt haastavista tilanteista, miten suhteen aiemmat haastavat tilanteet on selvitetty ja millaisin keinoin parisuhteessa on aikaisemmin päästy eteenpäin asioista, jotka ovat tuntuneet ylitsepääsemättömiltä. Parisuhteen vahva joustamiskyky ja kokemukset yhdessä voitetuista haasteista lisää parhaimmillaan kriisitilanteisiin keinoja selviytyä.

Toimiva vuorovaikutus kriisitilanteissa vaatii keskittymistä itseilmaisuun, kumppanin tunteiden hyväksyntää ja molempien tarpeet huomioivia ratkaisuja. Usein kumppanit tarvitsevat kriisiä käsitellessään kokemuksen ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisesta sekä apua vaikeiden tunteiden sietämisessä.

Pohtikaa ensin itsekseen ja keskustelkaa sitten yhdessä:

Millaisia tapoja reagoida kriisiin tunnistat, itsessäsi sekä kumppanissasi?

Millaisia pelkoja tunnistat kriisitilanteessa heräävän? Millaisia tarpeita niiden takana on?

Millaisia erilaisia tarpeita tunnistat tässä elämäntilanteessa?

Kertokaa toisillenne tunnistamistanne tarpeista vuorotellen. Toinen vain kuuntelee, ei kommentoi. Kertokaa vasta lopuksi, millaisia ajatuksia heräsi.

Osa III Vuorovaikutus ja läheisyys

Kannustava ja rakentava vuorovaikutus vahvistaa suhdetta monella tapaa. Kun vuorovaikutus koetaan toimivaksi, lisääntyy usein myös kokemus suhteen turvallisuudesta. Myönteistä vuorovaikutusta suhteessa voi pitää yllä, kun
• Pysähdyn kuuntelemaan ja annan toiselle tilaa puhua
• Olen kiinnostunut mitä toisella on sanottavaa
• Rohkaisen kertomaan lisää elein ja tarkentavilla lisäkysymyksillä
• Suhtaudun kumppaniin arvostavasti
• Kun puhun, puhun itsestäni käsin aloittamalla sanalla minä
• Otan esille itselleni ja suhteemme kannalta tärkeät asiat – en panttaa asioita
• Muistan sanoittaa ääneen myös positiivisia asioita

Myönteinen vuorovaikutus helpottaa ottamaan puheeksi vaikeampiakin asioita suhteessa. Kun vuorovaikutus alkaa pyöriä negatiivista kehää, on tärkeää voida puhua siitä, mitä kumppanin toiminta itsessä herättää ja miten kumppanit voisivat auttaa toisiaan ulos negatiiviselta kehältä.

Läheisyys

Rakkaussuhteessa on erilaisia kosketuksen tasoja:
• Hemmotteleva kosketus
• Huolehtiva kosketus
• Kannustava kosketus
• Lohduttava kosketus
• Lepo toisen lähellä
• Kiusoitteleva kosketus
• Flirttaileva, kipinöivä kosketus
• Kiihottava kosketus

Kumppanit määrittelevät itse, mikä on heille kummallekin riittävää läheisyyttä, millaista seksuaalista läheisyyttä kumpikin kaipaa ja kuinka paljon. Parisuhteessa pitää olla riittävän turvallista sanoa ei asioille seksin suhteen. Vain silloin voi olla riittävän turvallista sanoa myös kyllä.

Seksuaalinen halu ja kiihottuminen ovat kaksi eri asiaa. Voimme olla kiihottuneita ja haluta seksiä. Voimme myös haluta seksiä, mutta kiihottuminen ei jostain syystä onnistu.

Seksuaalinen halu vaihtelee eri elämäntilanteissa. Kaikki seksuaalinen variaatio on normaalia. Halujen eriparisuus parisuhteessa on tavallista.

Pohtikaa ensin itsekseen ja keskustelkaa sitten yhdessä:

Tunnistatko tilanteita, joissa joudut pois omasta sietoikkunasta tai kielteiselle kehälle? Mitä silloin tapahtuu?
Mitkä asiat siihen vaikuttavat? Millaisia pinnan alla vaikuttavia tunteita tunnistat?

Miten reagoit haastavissa vuorovaikutustilanteissa? Mitä silloin tarvitset?

Kuvailkaa toisillenne tapaanne toimia. Millä keinoilla kehän voisi kääntää positiiviseksi? Mitä voisit itse tehdä? Mitä toivot kumppaniltasi?

Millaista läheisyyttä parisuhteenne juuri nyt kaipaa?

Erilaisia keskusteluharjoituksia löydät verkkosivuiltamme: https://parisuhdekeskus.fi/harjoitukset/

Joskus ulkopuolinen voi olla hyödyksi ja avuksi keskustelussa alkuun pääsemiseen. Keskustelutukea parisuhteeseen löydät verkkosivuiltamme: https://parisuhdekeskus.fi/tukea-parisuhteelle/

Erilaisten halujen yhteensovittamisesta löydät tietoa Kun halut eivät kohtaa -Eripariset halut parisuhteessa -oppaastamme: https://parisuhdekeskus.fi/wp-content/uploads/2024/03/Halut-ja-haluttomuus-julkaisu-1.pdf

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Häpeä ja rakkaus parisuhteessa

Häpeä syntyy, kun yhteys katkeaa: kun ihminen lähestyy toista, mutta toinen kääntää pään pois. Kun tätä tapahtuu merkittävissä...