Siirry sisältöön

Tutkimus alle kouluikäisten lasten seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta Suomessa

05.12.2018 klo 16:22 - Tuottanut Väestöliitto
Väestöliitossa tehtiin kaksi kartoittavaa verkkokyselyä alle kouluikäisten lasten seksuaaliterveyden tukemisesta varhaiskasvatuksen ammattilaisille 2013 ja vanhemmille 2014.

Tavoitteena oli saada

  • tilannetietoa lasten seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta Suomessa
  • tietoa asioista, jotka mahdollistavat ja estävät lasten seksuaaliterveyden ja hyvinvoinnin tukemista
  • kehittää keinoja, materiaaleja, koulutusta ja malleja kasvattajien avuksi

Kyselyssä ilmeni, että ammattilaisten käsitykset ja suhtautumistavat lasten seksuaalisuuteen olivat käytännössä monenkirjavia. Varhaiskasvattajat kertoivat, että pienten lasten seksuaalisuus ilmenee päivittäin monin tavoin, mutta sen tulkitsemiseen, tukemiseen ja suojaamiseen ei yleensä ole olemassa yhdessä sovittuja malleja.

Koulutuksen puute nousi aiheissa: raskaus, hedelmöitys ja synnytys (44 %) sekä turvataidot (41 %), lisäksi läheisyys ja koskettaminen (21 %) ja lapsen keho (19 %). Eniten oli saatu koulutusta tunteista puhumisessa (88% oli saanut koulutusta).

Materiaalin tarve oli suurta. Ammattilaiskyselyssä yli puolet vastaajista kaipasi lisää materiaalia lasten seksuaalikasvatuksen tueksi kaikilla tarjotuilla osa-alueella. Tärkeimmiksi tarpeiksi nimettiin ihmissuhteet ja erilaiset perheet (77 % kaipasi materiaalia), tunteet (74 %) ja seksuaalisuus myönteisenä asiana elämässä (72 %).

Huolestuttavana asiana nousi esiin varhaiskasvattajien huoli median ja ympäristön voimakkaasta vaikutuksesta pientenkin lasten elämään. Elämme murroskautta, jossa yhä suurempi osa alle kouluikäisistä lapsista altistuu liialliselle tai ikätasoon sopimattomalle tiedolle.

Väitteeseen: ”Lapset saavat ympäristöstään liikaa tietoa, johon he eivät ole kypsiä” lähes yhdeksän kymmenestä ammattilaisesta vastasi täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

Väitteeseen ”Näen lasten tekevän sellaisia seksuaalisia tekoja, jotka voivat liittyä asioihin, joita lapsen ei olisi pitänyt nähdä tai kokea” lähes puolet ammattilaisista vastasi kyllä. On siis hyvin tärkeää määritellä pienten lasten seksuaalisuus, joka tarvitsee suojaa ja tukea.

Miksi lasten seksuaalikasvatuksesta ei juurikaan puhuta? Sanoihin seksuaalisuus ja seksuaalikasvatus liittyy paljon hämmennystä. Sekä ammattilaisten että vanhempien tutkimuksesta tuli ilmi hämmennys ja kielteiset tai aikuissävytetyt painotukset liittyen sanoihin ja termeihin.

Lapsuuden seksuaalisuuden eroa aikuisuudesta ja nuoruudesta tuleekin painottaa. Ne ovat aivan eri asiat, lapsilla on omat kehitysvaiheet, omat seksuaalisuuden portaansa. Se tarkoittaa erilaisia ajatuksia ja tarpeita.

Vanhemmat suhtautuivat seksuaalikasvatukseen kautta linjan rohkeammin ja avoimemmin. Vanhemmista kolme neljäsosaa oli sitä mieltä, että jos lasten seksuaalikasvatus aloitetaan vasta kouluiässä, se tulee liian myöhään.

Tutkimuksen tuloksia on julkaistu Keho on leikki -kirjassa, Väestöliiton verkkosivuilla ja opinnäytetöissä.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Mitä tehdä, jos raskaudenpelko on suhteettoman suuri?

On tavallista, että raskauden mahdollisuus herättää jonkinasteista huolta ja pelkoa. Jos huoli on voimakasta ja pitkäkestoista sekä rajoittaa...

Seksuaalineuvontachat

Haluatko keskustella seksuaalisuuteen ja gynekologiseen sairauteen/oireyhtymään liittyvistä asioista kahden kesken asiantuntijan kanssa?

Mitä tehdä, kun seksitauti pelottaa valtavasti?

Seksitautitartunnan pelko on tavallinen tunne tilanteissa, joissa kondomi tai suuseksisuoja on jäänyt käyttämättä. Jos pelko vaikuttaa...