Siirry sisältöön

Tietoa intersukupuolisuudesta

27.11.2022 klo 21:35 - Tuottanut Intersukupuolisten ihmisoikeudet Isio ry
Oikeusministeriön julkaisussa Ei tietoa eikä vaihtoehtoja tarkastellaan intersukupuolisten ihmisten ja intersukupuolisten lasten vanhempien kokemuksia suomalaisessa terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa. Selvityksessä käsitellään myös sitä, miten intersukupuolisten lasten syntymän yhteydessä tehdyt ratkaisut sekä lapsuus- ja nuoruusajan hoidot ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä.

Millaisia kokemuksia intersukupuolisilla ihmisillä ja intersukupuolisten lasten vanhemmilla on terveydenhuollosta?

Siihen, onko kokemus positiivinen vai negatiivinen vaikuttaa olennaisesti kaksi asiaa. Ensin, onko tehdylle toimenpiteelle ollut selkeästi terveyteen liittyvä peruste. Toiseksi, onko intersukupuolinen henkilö itse tai intersukupuolisen lapsen vanhempi saanut osallistua hoitoa koskevaan päätöksentekoon.

Ei tietoa eikä vaihtoehtoa -selvityksen vastaajien negatiiviset kokemukset terveydenhuollosta liittyivät tilanteisiin, joissa heitä oli kohdeltu eri tavoin epäasiallisesti ja asenteellisesti. Hoitovaihtoehdoista ei esimerkiksi ollut keskusteltu heidän kanssaan vaan hoitotoimenpiteet oli vain ilmoitettu heille, heitä oli pyritty painostamaan tai heille oli tehty toimenpiteitä ilman, että niistä oli kerrottu heille etukäteen. Näiden vastaajien kokemuksia terveydenhuollosta ympäröi vaihtoehdottomuuden, salailun, painostuksen ja pakon tunnelma. Keskeinen kokemus oli se, ettei vastaaja ollut saanut mahdollisuutta osallistua omaa tai lapsensa hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Negatiivisiin kokemuksiin liittyi myös olennaisesti se, että hoidoille ei ollut selkeää terveydellistä perustetta.  Vastaajilla oli tällaisia kokemuksia myös 2010-luvulta, ja myös koskien lasten sukupuolipiirteitä muokkaavaa kirurgiaa.

Ei tietoa eikä vaihtoehtoa -selvityksen vastaajien positiiviset kokemukset terveydenhuollosta liittyivät tilanteisiin, joissa heidät oli kohdattu asiallisesti ja sensitiivisesti. Tällöin vastaajille oli annettu ajantasaista tietoa hoidoista ja tarjotulla hoidolla oli selkeästi ollut jokin terveydellinen peruste. Positiiviseen kokemukseen liittyi myös olennaisesti se, että vastaaja koki itse tehneensä päätöksen koskien omaa tai intersukupuolisen lapsensa hoitoa. Usein näissäkin tilanteissa vastaajat kuitenkin toivat esiin tiedon puutteen. Vastaajien raportoimat terveydenhuollon toimenpiteiden positiiviset vaikutukset liittyivät heidän tai heidän lapsensa terveyden ylläpitämiseen (esimerkiksi terveydellisestä syystä aloitettu hormonilääkitys tai lapsen terveydentilan seuranta). Sukupuolipiirteitä muokkaavien toimenpiteiden positiivisista vaikutuksista vastaajat raportoivat silloin, kun hoito oli tehty heidän omasta tahdostaan.

Lähde: Oikarinen, Tikli (2019): Ei tietoa eikä vaihtoehtoja. Selvitys intersukupuolisten ihmisten oikeuksista ja kokemuksista. Oikeusministeriön julkaisu.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat pienten lasten vanhemmille ja lasta odottaville

Perhepulman chat on tarkoitettu lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuden, parisuhteen tai...

Perhepulma-chat pienten lasten vanhemmille ja lasta odottaville

Perhepulman chat on tarkoitettu lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuden, parisuhteen tai...

Perhepulma-chat pienten lasten vanhemmille ja lasta odottaville

Perhepulman chat on tarkoitettu lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuden, parisuhteen tai...