BETA Siirry sisältöön

Synnytysmasennus – kuinka se oireilee ja mistä apua?

Julkaistu 13.11.2018 - Tuottanut Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry
Synnytyksen jälkeinen masennus on sairaus, jonka kohtaa arviolta 10-20% synnyttäneistä äideistä. Tämä tarkoittaa 6 000 – 15 000 äitiä vuodessa. Synnytyksen jälkeinen masennus puhkeaa yleensä noin viikon kuluttua synnytyksestä, mutta voi alkaa myös useita kuukausia synnytyksen jälkeen.

Masennuksen puhkeaminen saattaa tulla äidille yllätyksenä. Masennuksen myöntämiseen liittyy usein myös paljon syyllisyyttä, häpeää ja pelkoa tulevasta. Masennuksen hoidon kannalta sen myöntäminen on tärkeää, sillä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla aloitettu hoito lyhentää masennuksen kestoa ja tukee perheen sisäistä vuorovaikutusta.

Äitiysneuvolassa terveydenhoitajat kartoittavat mahdollista masennusta äideille tehtävällä kyselyllä.  Omat huolet ja kysymykset kannattaa kuitenkin ottaa aina puheeksi, terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.

 

Yleisimpiä synnytysmasennuksen oireita ovat:

 • Yleinen alavireisyys
 • Voimakas väsymys, uupuneisuus ja aloitekyvyttömyys. Riittävä uni ja lepo eivät poista väsymystä.
 • Mielihyvän tunteen ja elämänilon menettäminen.
 • Keskittymiskyvyn, muistin ja päättäväisyyden heikkeneminen.
 • Syyllisyyden ja alemmuuden tunteet.
 • Ärtyneisyys. Äiti reagoi voimakkaasti arjen vastoinkäymisiin. Hän voi tiuskia puolisolle tai lapsille.
 • Ruokahalun selvä muutos. Tämä voi ilmetä joko laihtumisena tai lihomisena.
 • Pelokkuus, tuskaisuus ja pakkoajatukset
 • Äiti saattaa pelätä vahingoittavansa vauvaa. Hänellä voi olla epärealistisia, tilanteeseen nähden liian voimakkaita pelkoja.
 • Paniikin ja ahdistuksen tunteet. Ne voivat tulla esiin voimakkaina ja äkillisinä fyysisinä oireina. Paniikki ja ahdistus tuntuvat esimerkiksi sydämen tykytyksinä, hikoiluna, nopeana hengittämisenä ja jännittämisenä. Tällaiset oireet ovat yleisiä, jopa yleisempiä kuin varsinainen masentuneisuus.
 • Unettomuus tai liiallinen nukkuminen. Tyypillistä unettomuutta on aamuyön valvominen.
 • Epävarmuus omasta äitiydestä. Oma kyky hoitaa lasta epäilyttää.
 • Ylihuolehtivuus lapsesta. Äiti haluaa tehdä kaiken täydellisesti ja on huolissaan lapsen terveydestä ja nukkumisesta.
 • Vaikeus jättää lasta muiden hoitoon.
 • Kuoleman ajatukset ja toiveet.

 

Lähteet:

Äimä ry- Äidit irti synnytysmasennuksesta.

Huttunen, Matti Tietoa potilaalle: Synnytyksen jälkeinen masennus. Lääkärikirja Duodecim 2012.

Perheentupa, Antti Synnytyksen jälkeiset psyykkiset häiriöt. 2011. Terveysportti.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivallantekijän kaksi tyyppiä

Väkivallan tarkoitus on kontrolloida, hämmentää ja alistaa. Fyysiset vammat ovat yleisiä. Fyysinen ja psyykkinen väkivalta esiintyvät yhdessä,...

Parisuhdeväkivalta on yleinen Suomessa esiintyvä rikos

Parisuhdeväkivalta on perheväkivallan muoto, jossa tekijä ja uhri ovat parisuhteessa keskenään. Parisuhdeväkivalta voi olla fyysistä,...

Puolison yllättävät eroaikeet

Tule keskustelemaan asiantuntijoiden ja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa chattiin.