Siirry sisältöön

Nuoren itsenäistyminen haastaa vanhemman muutokseen

22.01.2024 klo 12:17 - Kirjoittanut Sini Rantakari ja Elisabeth Falck , Rantakari: perheneuvoja, pari- ja perhepsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, Falck: perheneuvoja, pari- ja perhepsykoterapeutti, uusperheneuvoja , Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Itsenäistyvä nuori haastaa myös vanhempaa itsenäistymään. Vanhemman tehtävä on sekä tukea nuorta hänen itsenäistymisessään että kantaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Elämänvaiheesta toiseen siirtyminen herättää tunteita, joita on tärkeää saada jakaa aikuisten kesken, jotta vanhemman mielessä riittää tilaa myös nuoren ajatuksille, tunteille ja tarpeille.

Oman nuoruuden vaikutus

Oman lapsen itsenäistyminen ja kotoa pois muuttaminen herättää vanhemmassa muistoja omasta itsenäistymisen ajasta. Kun näkee lapsensa sen ikäisenä kuin on itse kotoa muuttaessaan ollut, voi havahtua huomaamaan, mitä sen ikäisenä koki: Millaista rohkaisua sain? Miten välittämistä minulle ilmaistiin? Mitä olisin tarvinnut?

Omat kokemukset ohjaavat vanhemman tunteita ja toimintaa nuoren kanssa. Menneisyyden vaikutuksen ymmärtäminen luo vanhemman mieleen tilaa myös oman kasvavan lapsen yksilöllisille tarpeille. Oman aikuistuvan nuoren tarpeet voivat olla erilaisia kuin vanhemman tarpeet aikanaan olivat.

Herkkyys omille ja nuoren tarpeille kulkevat käsi kädessä

Herkkyys paitsi nuoren tarpeille, myös omille tarpeille on tärkeää. Nuoren kasvuun liittyvien ristiriitatilanteiden ja tunteiden sietäminen on helpompaa, kun voi itse riittävän hyvin. Kun vanhempi saa kannattelua esimerkiksi keskustelemalla kumppanin, ystävien tai ammattiauttajan kanssa, hän jaksaa paremmin kannatella nuorta hänen ristiriitaisissa ajatuksissaan ja tukea toivetta omasta itsenäisestä elämästä.

Nuori on herkkä huomaamaan, miten vanhempi sietää ja hyväksyy hänen olemistaan ja tekemisiään. Vanhempi voi ilmeillään, eleillään ja puhumalla huomaamattaankin viestiä nuorelle sitä, kuinka raskasta ja vaikeaa hänen kanssaan on. Itsenäistyvä nuori saattaa tulkita, että hänestä ei enää välitetä tai hänen toivotaan jo pärjäävän itsekseen. Rakastava puhe arjessa estää väärinkäsitysten syntymistä.

Jos nuorella on huolta vanhemmastaan, itsenäistyminen mutkistuu. Nuoresta voi tulla vanhempansa kuuntelija tai kannattelija elämänvaiheessa, jossa hänen olisi tärkeää oppia kuuntelemaan omia ajatuksiaan, tunteitaan ja tarpeitaan. Vanhemman tehtävä on kantaa vastuu omasta hyvinvoinnistaan niin, ettei nuoren tehtäväksi jää tuottaa vanhemmalle elämänsisältöä.

Parisuhteen merkitys nuoren itsenäistymiselle

Vanhempien tai uusperheen toimiva parisuhde tukee nuoren itsenäistymistä pois kotoa. Huoli vanhempien parisuhteesta saa nuoren asettamaan vanhempien tarpeet omien tarpeiden edelle etenkin silloin, jos lapsen rooli on pitää koossa vanhempien parisuhdetta. Nuoren itsenäistyminen vaikeutuu, jos hän kokee vanhempien tarvitsevan häntä pysyäkseen yhdessä. Tai jos vanhemmuus on vanhemmille ainoa syy elää hankalassa suhteessa, lapsi tuntee painetta muuttaa varhain pois kotoa ja vapauttaa heidät toisistaan.

Irti päästäminen

Kun lapsi muuttaa pois kotoa, merkittävä vaihe elämässä päättyy. Surun tarkoitus on auttaa vanhempaa muistelemaan mennyttä, päästämään irti ja vähitellen astumaan uuteen elämänvaiheeseen. Vanhemmuus jatkuu toisenlaisena ja voi viedä aikaa ennen kuin hyvä, vastavuoroinen suhde lapseen löytyy. Suhteen kehittymiseen vaikuttaa, millainen suhde lapsen ja vanhemman välille on vuosien myötä muodostunut. Muutoksen myötä on mahdollista tutkia ja muuttaa jotain omassa vuorovaikutuksessaan, kun oppii tuntemaan lapsensa aikuisena. Vanhempi saa luottaa siihen, että yhdessä koettu rakkaus kannattelee lasta etäisyyden yli.

Muistilista vanhemmille

  • Oman aikuistuvan nuoren tarpeet voivat olla erilaisia kuin omat tarpeet olivat hänen ikäisenä
  • Kun vanhempi voi itse riittävän hyvin, on helpompi sietää nuoren ristiriitaisia tunteita ja tarpeita
  • Kun vanhempi saa kannattelua keskustelemalla muiden aikuisten kanssa, hän jaksaa paremmin kannatella nuorta
  • Rakastava puhe estää väärinkäsitysten syntymistä
  • Vanhemman tehtävä on kantaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan niin, ettei se jää nuoren huoleksi
  • Vanhempien toimiva parisuhde tukee nuoren itsenäistymistä pois kotoa
  • Kun lapsi muuttaa pois kotoa, vanhemmuus jatkuu toisenlaisena – tämä voi vaatia aikaa
  • Muutos vanhemmuudessa antaa mahdollisuuden tutkia ja muuttaa jotain itsenäistyneen nuoren aikuisen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa
  • Yhdessä koettu rakkaus säilyy suhteen voimavarana senkin jälkeen, kun lapsi on muuttanut pois lapsuudenkodista

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Tunnepuhuri - hengitys- ja mielikuvaharjoitus

Tämä tunnesäätelyharjoitus voi auttaa rauhoittamaan lasta tunnekuohun aikana. Kun lapsi hermostuu ja on tunnekuohun vallassa, lapsen vireystila...