Siirry sisältöön

Mitkä ovat lapsen tietolähteet?

28.10.2018 klo 20:24 - Tuottanut Väestöliitto
Kannattaa tutustua kaikkiin lähteisiin, jotka voivat vaikuttaa lapsesi tietoihin, taitoihin ja asenteisiin seksuaalisuudesta. Keitä he ovat? Millä tavoilla he vaikuttavat? Kaikki lähteet ja ihmiset eivät kunnioita lapsesi kehitysvaihetta ja tarpeita. Tiedetään, että näiden vaikutukset voivat olla myös haitallisia.

Kannattaa tiedostaa, että lapsilla on monia kasvattajia ja kasvatusympäristöjä. Niitä ovat ikätoverit, vanhemmat sisarukset, koululaiset ja nuoret, varhaiskasvatuksen ammattilaiset, neuvolan terveydenhoitajat ja lääkärit. Nykyisin aikuisten maailman tieto tavoittaa lapset helposti. Lööpit, internet, älypuhelimet ja kaverit puhuvat hämmentävistä asioista. Koulun aloittaminen voi olla melkoinen tulikaste. Silloin viimeistään olisi hyvä olla perustiedot sekä mahdollisuus ja rohkeus jutella jonkun luotettavan aikuisen kanssa kaikista asioista.

“Lapsen eheän kehittymisen osana myös seksuaalikasvatus on tärkeää. Vanhempana haluaa toisaalta suojata, toisaalta valistaa.” (vanhemman vastaus)

Hyvä kasvatus huomioi lapsen yksilölliset tarpeet ja kehitysvaiheen. Jo syntymästä saakka lapsen seksuaalisuus on osa lapsen minäkuvaa. Lapsi omaksuu arvoja, uskomuksia ja mielipiteitä. Näin syntyy pohja hyvälle itsetunnolle.

Hyvä kehotunnekasvatus tarjoaa oikeaa tietoa, taitoa ja asenteita. Tavoitteena on onnistunut ja arvokas minäkuva ja kehoitsetunto.

Kehotunnekasvatus ei ole erillinen osa kasvatusta, vaan se kuuluu jokaiseen päivään. Se on osa ihmiseksi kasvamista, jossa myös ympäristö kasvattaa. Se on päivittäistä.

Ympäristön ihmiset vaikuttavat lapsen kehitykseen. Lapsuuden kohtaamiset ja kokemukset muokkaavat jo hyvinkin pienen lapsen seksuaalisuutta. Kun se tapahtuu lapsen kehitystasoa kunnioittavasti, se tarjoaa lapselle hyvät valmiudet pärjätä kehityksen poluilla. Erityisen tärkeitä ovat ikätasoiset turvataidot. Lapsen tärkeät kysymykset nousevat usein esiin muualla kuin kotona, jolloin lapsi kysyy tai ilmentää leikeissään näitä asioita.

Kirjoittanut: Vanhemmuuden asiantuntijat, Väestöliitto

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma - ajanvarauschat vanhemmille

Onko sinulla vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen, ihmissuhteisiin tai seksuaalisuuteen liittyviä huolia, joista haluaisit jutella? Varaa aika...

Perhepulma - ajanvarauschat vanhemmille

Onko sinulla vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen, ihmissuhteisiin tai seksuaalisuuteen liittyviä huolia, joista haluaisit jutella? Varaa aika...

Perhepulma ajanvarauschat vanhemmille

Koetko haasteita parisuhteessa tai vanhemmuudessa? Älä jää yksin vaan tule keskustelemaan Väestöliiton asiantuntijan kanssa. Jos chat on jo...