BETA Siirry sisältöön

Minkälainen on perheystävällinen työpaikka?

Julkaistu 17.10.2018 - Kirjoittanut Väestöliiton Perhe ja Työ -tiimi , Väestöliitto
Perheystävällinen työpaikka - mistä on kysymys? Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä.

Olennaisinta perheystävällisyyden toteuttamisessa ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen. Työpaikalla on sovittu yhteisistä pelisäännöistä ja joustojen mahdollisuuksista. Näistä myös tiedotetaan aktiivisesti. Pelisääntöjä ja ohjeistuksia päivitetään ja kehitetään.

Työpaikan johdolla ja esimiehillä on perheystävällisyyden totuttamisessa ratkaiseva rooli. Hyvä esimies toimii itsekin esimerkkinä työn ja perheen hyvästä yhteensovittamisesta. Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti. Yksilöllisten ratkaisujen ja joustojen rinnalla on huolehdittava tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta työntekijöiden kesken.

Hyvä henkilöstöpolitiikka ja toimivat käytännöt työpaikalla hyödyttävät sekä työntekijää että työnantajaa. Perheystävällisyyden kehittäminen on osa työkyvyn ja työssä jaksamisen tukemista, työn tuloksellisuuden vaalimista, monimuotoisuuden toteutumista, tasa-arvoisuutta ja eri-ikäisten työntekijöiden johtamista.

Lainsäädännön ja työehtosopimusten kirjausten luoman perustan lisäksi voidaan laatia työpaikkakohtaisia ohjeistuksia, jotka voivat olla lakeja tai työehtosopimuksia parempia. Näiden avulla luodaan tilannekohtaista joustavuutta ja samalla tuetaan hyvien käytäntöjen toteutumista.

Perheystävälliset käytännöt työpaikalla voivat olla toimivia etätyöjärjestelyjä, toivotun osa-aikaisen työn tekemistä, perheystävällisiä palaveriaikoja, hyvää ennakointia sijaisjärjestelyissä, mahdollisuuksia yhteisölliseen työvuorosuunnitteluun, perhevapaille kannustamista ja sujuvaa paluuta perhevapaalta, mahdollisesti myös perehdytysjaksoa perhevapaan jälkeen. Kyse voi myös olla pienistä perheystävällisistä eleistä, jotka viestivät työnantajan perhemyönteistä asennetta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi avointen ovien päivä tai perheenjäsenten kutsuminen työpaikan juhliin tai työyhteisön lähettämät tervehdykset ym. muistamiset erilaisten perhetapahtumien yhteydessä.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Miten tehdään lettuja?

Lettujen paistaminen on helppo tapa parantaa maailmaa tai tehdä oma/ toisen mieli paremmaksi. Synkkänä sadepäivänä tai silloin, kun kaverilla on...

Mitä työnantaja hyötyy ottaessaan huomioon vammaisen lapsen vanhempien tilannetta?

Työnantajan kannalta joustot ja toimivat perheystävälliset käytännöt ovat tänä päivänä sitä hyvää tyänantajapolitiikkaa ja tukee...

Mitä jos lapsi sairastuu pakollisten luentojen aikaan?

Mitä perheellinen opiskelija voi tehdä kun lapsi sairastuu pakollisten luentojen aikaan?