Siirry sisältöön

Matkatyö ja perhe-elämän arki

12.08.2020 klo 10:20 - Kirjoittanut Työ ja perhe , Väestöliitto
Oma tai puolison matkatyö voi aiheuttaa haasteita perhe-elämään ja arkeen. Työpaikalla voidaan matkatyön aiheuttamia haasteita monin tavoin ennakoida ja tukea.

Matkustaminen osana toimenkuvaa koskee monia työntekijöitä. Usein matkustamisen ja perhe-elämän yhteensovittaminen sujuu hyvin, varsinkin kun järjestelyjä on ennakoitu. Mitä useammin ja mitä pidempiä työhön liittyvät matkat ovat, sitä enemmän on hyvä miettiä matkustamiseen liittyviä haasteita ja ennaltaehkäistä ongelmia. Tässä artikkelissa on käsitelty nimenomaan matkatyön haasteita perhe-elämän kannalta, vaikka matkatyössä on samaan aikaan myös hyviä puolia.

Työntekijä voi kärsiä aikaerorasituksen aiheuttamasta uupumuksesta. Tämä saattaa aiheuttaa kitkaa sekä töissä että kotona. Toistuva matkatyö vähentää perheenjäsenten yhteistä läsnäoloaikaa ja voi kuorimittaa perheen arjesta ja kotitöistä vastaavaa vanhempaa. Yhteydenpito perheenjäseniin myös matkustamisen aikana on kuitenkin nykyisin sujuvasti mahdollista, mikä helpottaa monien asioiden hoitamista.

Kaikilla vanhemmilla ei ole lähiverkostoa, joka voisi joustavasti auttaa lasten hoitamisessa, tai esimerkiksi hoitopaikkaan viemisessä ja hakemisessa toisen vanhemman poissaolon aikana, tai jos matkatyötä tekevä henkilö on yksinhuoltaja. Toisinaan perheessä molemmat vanhemmat tekevät matkatyötä, jolloin ulkopuolinen apu ja tuki (läheisten tai ostettuna palveluna) on käytännössä välttämätöntä.

Perheystävällinen työnantaja huolehtii mahdollisuuksiensa mukaan, että
• työntekijä voi ennalta varautua työmatkoihin ja järjestelyihin kotona ja työssä
• työmatkojen määrä ja pituus ovat kohtuullisia
• työmatkojen lähtö- ja paluuaikataulut ovat inhimillisiä.

Työjärjestelyissä on hyvä ottaa huomioon, että työntekijän voi olla hankala lähteä yön yli kestäville työmatkoille, osallistua iltaisin tai viikonloppuisin tapahtuviin koulutus- tai muihin tilaisuuksiin, tehdä ylitöitä tai työskennellä kaikissa, esimerkiksi lasten hoitoaikoihin sopimattomissa työvuoroissa, jos perheessä ei ole läsnä toista aikuista.

Työnantaja voi tarjota riittävästi etätyömahdollisuutta työntekijälle, jonka puoliso tekee toistuvaa matkatyötä. Hänen toimenkuvaansa voidaan myös tilapäisesti muuttaa puolison matkatyön vuoksi, jos  ratkaisu on sekä henkilölle itselleen että hänen perheelleen paras. Ilman joustomahdollisuutta matkatyötä runsaasti tekevän henkilön puoliso voi joutua vaihtamaan työpaikkaa tai hän luopuu kokonaan omasta ansiotyöstään pikkulapsivaiheessa, mikä ei ole toivottava ratkaisu.

Työaikalain mukaan matka-aika ei pääsääntöisesti ole työaikaa, ellei työnantajan kanssa ole sovittu työsuorituksesta. Toimialakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla mainintoja matkatyöstä, kuten matkustukseen kuluvan ajan laskemisesta työajaksi. Myös työpaikkakohtaisesti on mahdollista sopia matkustukseen käytetystä ajasta osana työaikaa.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Puhutaan rahasta osa 5: Miten ottaa raha-asioita puheeksi - Vinkkejä ja välineitä taloudenhallintaan

Videolla esitellään työvälineitä ammattilaiselle rahasta puhumisen ja talouden hallinnan ohjauksen tueksi. Välineitä voi ottaa myös omaan tai...

Puhutaan rahasta osa 4: Onko perheillä talousasioista riittävästi tietoa saatavilla?

Raha-asioista löytyy paljon tietoa. Joskus vaikea rahatilanne voi olla esteenä avun ja tiedon hakemiselle. Maksutonta apua on saatavilla. Voit olla...

Puhutaan rahasta osa 3: Miten jatkuvassa niukkuudessa eläminen vaikuttaa selviytymiseen?

Vaikea taloudellinen tilanne vaatii tekemään valintoja, joita ei haluaisi tehdä. Tilanne aiheuttaa usein stressiä, mutta toisaalta perheet ovat...