Tutkimuksissa on havaittu, että mitä voimakkaampia maaniset episodit ovat, sitä vakavampia ongelmia syntyy parisuhteeseen. Maanisissa vaiheissa sairastuneella ei yleensä ole sairauden tunnetta ja hän saattaa ajatella omaavansa erityisiä voimia. Manian jaksoihin voi liittyä päihteidenkäyttöä tai holtitonta seksuaalisuutta, joka usein haavoittaa parisuhdetta. Sairastunut voi maanisina jaksoina myös tuhlata holtittomasti perheen tai parin yhteistä omaisuutta. Sairastuneen holtiton käyttäytyminen johtaa siihen, että terve kumppani alkaa huolehtia kodista ja joskus myös sairastuneesta kumppanistaan joka ajautuu vaaratilanteisiin. Parilla voi olla erimielisyyttä siitä, onko sairastunut työkykyinen tai voiko hän hoitaa lapsia.

Aktiivisen masennusjakson aikana sairastunut saattaa kokea ahdistusta ja syyllisyyttä kumppanilleen aiheuttamastaan tuskasta ja tuntea menettämisen pelkoa. Kumppani taas joutuu kantamaan kipeitä loukatuksi tulemisen, ohittamisen ja yksin jäämisen kokemuksia. Tunnelma parisuhteessa voi vaihdella päivästä toiseen ja tämä on raskasta suhteen molemmille osapuolille.

Parisuhteen kannalta olisi tärkeää saada sairastuneelle hyvä hoito (lääkkeet, terapia, vertaistukiryhmät). Sairauden asettuessa katse tulisi kääntää parisuhteeseen ja sen saamiin kolhuihin. Sairastuneen kumppanille tekee hyvää saada kertoa kokemuksistaan sairastuneen rinnalla. Hän osaa usein kertoa sellaisiakin asioita, joita sairastunut itse ei muista tai ei ole kyennyt havainnoimaan. Kumppanin tuki sairauden ymmärtämisessä ja haltuunotossa voi olla äärimmäisen tärkeää.