Siirry sisältöön

Menninkäisen metsäretkiopas - Luontolähtöisiä tehtäviä lapsen ja aikuisen suhteen tukemiseksi

Julkaistu 17.10.2022 - Tuottanut Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut
Käsissänne on Menninkäisen metsäretkiopas, johon on koottu kolme idea- ja tehtäväkokonaisuutta toteutettavaksi aikuisen ja lapsen yhteisille metsäretkille. Oppaan tarkoituksena on tukea lasta ja aikuista tekemään yhdessä ainutkertaisia ja omanlaisia retkiä lähiluontoon. Kokonaisuudet ovat Menninkäisen metsäretki, Tapion mailla - aistitarinat ja Menninkäisen metsämysteeri. Kokonaisuuksiin liittyvät tehtävät löytyvät pdf-tiedostosta sivun alalaidasta.

Menninkäisen metsäretkiopas on osa Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluiden Isovanhemmat ja lapset metsään! -hanketta. Lisätietoja ja kuvia hankkeesta löydät verkkosivujemme lisäksi Facebook-sivuiltamme ja Instagramistamme.

 

1. Menninkäisen metsäretki

 

Olemme yhteistyössä Menninkäisen kanssa koonneet ideoita helposti toteuttavasta yhteisestä tekemisestä, jonka toivomme lähentävän aikuisen ja lapsen luontosuhdetta sekä suhdetta toisiinsa. Ideat toivottavasti innostavat yhdessäoloon ja luonnossa liikkumiseen myös tulevaisuudessa!

Olemme valikoineet oppaaseen sellaisia tehtäviä, joiden toteuttamista varten ette tarvitse mukaan juuri mitään erityistä. Esitämme tehtävien yhteydessä kuitenkin myös ideoita erilaisista tarvikkeista, joita voitte halutessanne ottaa mukaan. Tehkää kaikin mokomin toiminnasta itsenne näköistä ja käyttäkää mielikuvitustanne – ottakaa mukaan sellaisia asioita, jotka tuntuvat teistä sopivan tehtävän yhteyteen!

Pyytäisimme erityisesti muistamaan, että tehtäviä ei ole tarpeen ”suorittaa valmiiksi” – edes itseänne varten. Kannustamme sen sijaan pitämään huomion retkikumppanissanne ja pohtimaan, mitä hän tarvitsee ja mitä teidän välinen suhteenne tarvitsee sillä hetkellä, kun olette yhdessä metsässä. Voitte vaikka aloittaa jonkin puuhan yhdellä retkellä ja jatkaa sitä seuraavalla retkikerralla, tai esimerkiksi rakentaa metsästä löytyneeseen mielipaikkaan oman majanne.

Tärkeintä on yhdessäolo ja yhdessä tekeminen – tarttukaa siihen, mikä teitä yhdessä juuri nyt innostaa! Huomaa hyvä lapsessa ja heittäydy mukaan hänen ainutlaatuiseen maailmaansa.

Muistilista isovanhemmalle:

 • Anna lapselle selkeät ja lyhyet ohjeet
 • Kertaa ohjeet tarvittaessa
 • Anna vain yksi ohje kerrallaan
 • Etene lapsen tahdissa ja lapsen kiinnostuksen mukaan. Kaikkia tehtäviä ei ole pakko tehdä, eikä ainakaan juuri niin, kuin ohjeissa lukee. Soveltakaa ja ottakaa huomioon lapsen jaksaminen, säätila ja lapsen omat erityispiirteet.
 • Lapsen kanssa on hyvä ennakoida mitä tuleman pitää ja kertoa hänelle etukäteen, kuinka kauan ollaan metsässä ja mitä suunnilleen on ohjelmassa. Toiset lapset tarvitsevat enemmän tietoa siitä, mitä ollaan tekemässä ja toiselle voi tarjoilla yllätyksiä. Miten oma lapsenlapsesi suhtautuu yllättäviin tilanteisiin? Entä miten hän käyttäytyy, jos on väsynyt tai ei ymmärtänyt mitä pitää tehdä?
 • Myös siirtymätilanteet ja tehtävien aloittaminen ja lopettaminen voivat olla lapselle hankalaa. Ennakoiminen auttaa usein myös tällaisiin tilanteisiin. Jos huomaat lapsen hermostuvan tai käyttäytyvän omituisesti tietyssä tilanteessa, niin siihen on usein joku syy. Mikäköhän se voisi olla?
 • Kertauksena: Ennakoi, ole selkeä, huomioi siirtymätilanteet. Ja muista pysyä itse rauhallisena. On tärkeää, että olet paikalla ja läsnä. Tehkää yhdessä, huomaa hyvä lapsessa ja heittäydy mukaan lapsen maailmaan! Ja muista kehua!!!

 Turvallisia retkiä!

Tehtävät pdf-tiedostoissa sivun lopussa.

2. Tapion mailla – aistitarinat

 

Menninkäisen metsäretkioppaan lisäksi löydätte alta myös kaksi aistitarinaa. Niiden tarkoituksena on tarjota aikuiselle ja lapselle mukavia yhteisiä kokemuksia erilaisiin aistihavaintoihin ja aistijärjestelmiin keskittyen. Tavoitteena on myös, että lapsen ja aikuisen ymmärrys lapsen aistitiedon käsittelystä lisääntyy: lapsi voi oppia tuntemaan itseään paremmin, ja aikuinen lasta paremmin. Aistitehtävät liittyvät suoraan mentalisaation ideaan – aikuisen on hyvä pohtia, millaiset tekijät lapsen erilaisten reaktioiden taustalla vaikuttavat ja pitää mieli avoimena lapsen erilaisille tavoille aistia

Tehtävissä olennaista on, että lasten aistijärjestelmät käsittelevät aistimuksia eri tavoin: se mikä yhdestä lapsesta voi tuntua hyvälle, voikin olla ikävä tuntemus toiselle – Muistathan siis kunnioittaa lapsen omanlaista tapaa aistia!

Voit vaikka kysyä lapselta ennen tarinan alkua haluaako hän nähdä mitä aikuinen on tekemässä, vai kokeeko hän olevansa valmis yllättäviin aistimuksiin. Lapset, joiden tuntoaisti on yliherkkä, voivat kokea pienet, yllättävät ja keveät kosketukset ikävinä tai jopa kivuliaina tuntemuksina. Selkeät, rauhalliset ja voimakkaat aistimukset voivat tuntua tällöin miellyttävimmiltä. Anna lapsen valita, miten hän haluaa ottaa vastaan toisen hänelle tuottamia aistimuksia vastaan. Voit myös osallistaa lasta tarinassa, mikäli se helpottaa osallistumista (näissä tarinoissa esim. keppien katkominen tai kävyn pitely käsissä). Joidenkin lasten on helpompi keskittyä jos he saavat itse tekemällä osallistua tarinan kulkuun. Lapsi voi tehdä myös itse itselleen tarinan tehtävät tai mikäli lapsi ei halua, että häneen kosketaan, voi roolit myös kääntää siten, että lapsi saa tehdä aikuiselle aistitehtävät.

Tehtävät pdf-tiedostoissa sivun lopussa.

3. Menninkäisen metsämysteeri

 

🌲 Menninkäisen metsämysteeri on kehitetty alun perin Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluiden Isovanhemmat ja lapset metsään! –toiminnassa tukemaan neurokirjon lapsen ja hänen isovanhempansa välistä suhdetta

🌲 Suunnattu alakouluikäiselle lapselle ja hänen perheelleen tai isovanhemmilleen. Materiaali soveltuu myös lapsiryhmien kanssa käytettäväksi

🌲 Työkalu osallistujien erilaisten vahvuuksien esiin nostamiseksi

🌲 Tavoitteena on innostaa luonnossa liikkumiseen sekä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen perheenjäsenten/ryhmänjäsenten välillä.

Menninkäisen metsämysteeri soveltuu käytettäväksi sellaisenaan. Se tarjoaa idean yhteisen ajan viettämiseen metsässä. Toisaalta kuntoutusalan ammattilaiset voivat käyttää sitä tukemaan lapsen ja aikuisen välistä suhdetta rohkaisemalla aikuista mentalisaatioon perustuvaan vuorovaikutukseen. Tässä tarkoituksessa materiaalia käytettäessä on hyvä huomioida kuntoutuksellisen työn yleiset periaatteet, kuten toiminnan peilaaminen osallistujien kuntoutukselle asettamiin tavoitteisiin.

Toimintaa seuraavassa keskustelussa metsäretkellä tapahtuneita asioita on hyvä tarkastella suhteessa näihin tavoitteisiin. Materiaali sisältää ehdotuksia tämänkaltaisissa reflektiokeskusteluissa käytettäviksi kysymyksiksi.

Palkintona on Menninkäisen elämyslahjakortti, jonka tavoitteena on aikuisen ja lapsen suhteen tukeminen tarjoamalla mahdollisuuden yhdessä pohtia ja sopia jokin tuleva mukava yhteinen tekeminen. Se voi olla mitä tahansa: eväsretki luontoon, leffahetki, retki kirjastoon tai uimaan, mikä juuri teistä olisi mukavaa kokea yhdessä.

Tehtävien selvittäminen edellyttää erilaisia taitoja ja mysteerin ratkominen saattaakin tuoda ryhmästä tai perheestä esiin erilaisia vahvuuksia. Mikä toiselle on helppoa, se toisille saattaakin vaatia ponnistelua. Mysteerin selvittyä onkin hyvä pysähtyä yhdessä pohtimaan, millaisia erilaisia taitoja ja vahvuuksia sen selvittäminen edellytti.

Muistilista yhdessä pohdittaviksi kysymyksiksi:

 • Millaisia taitoja tarvittiin mysteerin selvittämiseksi?
 • Mikä oli vaikeaa? Miten selvititte vaikean asian?
 • Mikä oli mukavaa?
 • Tuntuiko joku asia kurjalta?
 • Missä sinä olit hyvä?
 • Missä huomasit jonkun toisen olleen erityisen hyvä?
 • Miten sinä autoit toisia, jotta onnistuitte?
 • Auttoiko joku sinua? Miten?

 Pohdittavaksi aikuiselle

Aikuisille on tehtäväradan alussa ja lopussa omat pohdintatehtävät, jotka haastavat lapsen mielen tutkiskeluun ja kokemuksen tavoitteluun.

Ennen tehtäviä:

Emme aina osaa arvata tarkalleen, mitä lapsen mielessä liikkuu. Tavoittele tänään lapsen kokemusta avoimin mielin. Voit kysyä itseltäsi matkan varrella:

Mitkä asiat vetävät lasta puoleensa? Mitä hän mahtaa ajatella tai tuntea näiden asioiden parissa puuhaillessaan? Millaisia tunteita sinussa herää, kun katsot lasta luonnossa? Suhtaudu lapsen kokemukseen ja omiin reaktioihisi avoimella uteliaisuudella: miksi lapsen tietynlainen toiminta herättää sinussa juuri näitä tunteita?

Tehtävien päätteeksi:

Mihin asioihin lapsen huomio kiinnittyi? Mikä lasta motivoi? Oliko jokin näistä asioista sinulle yllätys? Mikä lasta mahtoi houkuttaa niissä asioissa, joita hän piti kiinnostavina? Nämä kysymykset saattavat auttaa teitä, kun saatte menninkäisten yllätyksen.

Tehtävät pdf-tiedostoissa sivun lopussa.

pdf

Tapion mailla - Aistiseikkailu

pdf

Menninkäisen metsäretki - tehtävät

pdf

Palkintolaatikkoon - tulostus

pdf

Metsämysteerin lahjakortti - tulostus

pdf

Metsamysteerin ohjeet - tulostus

pdf

Metsämysteerin linnut ja kävyt - tulostus

pdf

Metsämysteeri ohjeet - tulostus

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Kahden kulttuurin perheiden päivystyschat | Advice & Support Chat for Intercultural Families

Päivystyschat on tarkoitettu kahden kulttuurin pareille, perheille ja perhesuhteissa oleville. Chatissa voit anonyymisti keskustella ja kysyä neuvoa...

Deittailun viisi vaihetta

Deittisovellukset helpottavat parinetsintää. Deittisovelluksessa voit selata läpi lukemattomia kuvia ja profiileja. Sitten joku kiinnittää...

POIKAST I Ystävyys

Toistaiseksi viimeisen Poikastin ottaa haltuun juontaja Eevert kavereineen. Voiko tyttö ja poika olla pelkästään kavereita? Mitä eroa on...