Siirry sisältöön
Tällä sivulla voit tutustua kurssilla esitellyn työotteen teoreettiseen perustaan.

Tällä hetkellä kattavin esitys aiheesta on Frontiers in Psychology -sarjassa julkaistu vertaisarvioitu artikkeli Restoring Connectedness in and to Nature: Three Nordic Examples of Recontextualizing Family Therapy to the Outdoors, joka esittelee paitsi Isovanhemmat ja lapset metsään! -toimintaa, myös muita säätiön kehittämiä matalan kynnyksen luontolähtöisiä työtapoja sekä näiden taustalla vaikuttavia teorioita. Mikäli et ehdi lukea koko englanninkielistä artikkelia, voit tutustua myös artikkelin suomenkieliseen tiivistelmään.

Erinomainen lähde aiheeseen tutustumiseen ovat myös seuraavat blogikirjoitukset:

Luontolähtöisessä, suhdetta tukevassa työssä olennaisia kysymyksiä pohdittavaksi, ja omalla kohdallanne vastattavaksi, ovat ainakin seuraavat:

  • Millä tavalla organisaationne saattaisi hyötyä joidenkin toimintojen siirtämisestä ulkotiloihin? Millaisia psykologisia, fysiologisia, sosiaalisia tai hengellisiä ulottuvuuksia luonnossa työskentelyyn saattaa meidän tekemämme työn kohdalla liittyä?
  • Millaisia riskejä luonnossa työskentelyyn liittyy? Riskit voivat olla luonteeltaan (ainakin) psykologisia, fyysisiä tai sosiaalisia. Miten näihin riskeihin täytyy varautua?
  • Miten rakentaa luontolähtöinen toiminta yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja valita sellaisia luontolähtöisen toiminnan muotoja, jotka sopivat juuri sille asiakasryhmälle, jonka kanssa työskentelen?
  • Millaiset eettiset lähtökohdat minun on syytä huomioida luonnossa ja ulkotiloissa tehtävässä työssä?

Tämänkaltaisten – ja monien muiden – kysymysten pohdiskeluun voit saada tukea Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluiden järjestämistä luontolähtöisten, seikkailullisten menetelmien käyttöön perehdyttävistä koulutuksista.

Lähteitä ja lisälukemista aihepiiristä (ks. myös edellä linkattujen blogikirjoitusten kattavat lähdeluettelot):

Harper, N. J., & Dobud, W. W. (Eds.). (2020). Outdoor therapies: An introduction to practices, possibilities, and critical perspectives. Routledge.
Mattsson, M., Fernee, C. R., Pärnänen, K., & Lyytinen, P. (2022). Restoring Connectedness in and to Nature: Three Nordic Examples of Recontextualizing Family Therapy to the Outdoors. Frontiers in Psychology, 13, 768614.
Suomi, A., Juusola, M., & Anundi, E. (2016). Vihreä hoiva ja voima. Terapia- ja valmennuskeskus Helsingin Majakka.

Williams, F. (2017). Metsän parantava voima. Helsinki: Minerva Kustannus Oy.

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Uusperheiden StepApp-valmennukset® Keski-Uudellamaalla

Viiden viikon maksuton StepApp-valmennus® tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja uuspareille esimerkiksi bio- ja bonusvanhemmuuteen, uusparisuhteeseen...

Uusperheiden StepApp-valmennukset® Varsinais-Suomessa

Viiden viikon maksuton StepApp-valmennus® tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja uuspareille esimerkiksi bio- ja bonusvanhemmuuteen, uusparisuhteeseen...

Uusperheiden StepApp-valmennukset® Pirkanmaalla

Viiden viikon maksuton StepApp-valmennus® tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja uuspareille esimerkiksi bio- ja bonusvanhemmuuteen, uusparisuhteeseen...