Siirry sisältöön
Tällä sivulla voit tutustua kurssilla esitellyn työotteen teoreettiseen perustaan.

Tällä hetkellä kattavin esitys aiheesta on Frontiers in Psychology -sarjassa julkaistu vertaisarvioitu artikkeli Restoring Connectedness in and to Nature: Three Nordic Examples of Recontextualizing Family Therapy to the Outdoors, joka esittelee paitsi Isovanhemmat ja lapset metsään! -toimintaa, myös muita säätiön kehittämiä matalan kynnyksen luontolähtöisiä työtapoja sekä näiden taustalla vaikuttavia teorioita. Mikäli et ehdi lukea koko englanninkielistä artikkelia, voit tutustua myös artikkelin suomenkieliseen tiivistelmään.

Erinomainen lähde aiheeseen tutustumiseen ovat myös seuraavat blogikirjoitukset:

Luontolähtöisessä, suhdetta tukevassa työssä olennaisia kysymyksiä pohdittavaksi, ja omalla kohdallanne vastattavaksi, ovat ainakin seuraavat:

  • Millä tavalla organisaationne saattaisi hyötyä joidenkin toimintojen siirtämisestä ulkotiloihin? Millaisia psykologisia, fysiologisia, sosiaalisia tai hengellisiä ulottuvuuksia luonnossa työskentelyyn saattaa meidän tekemämme työn kohdalla liittyä?
  • Millaisia riskejä luonnossa työskentelyyn liittyy? Riskit voivat olla luonteeltaan (ainakin) psykologisia, fyysisiä tai sosiaalisia. Miten näihin riskeihin täytyy varautua?
  • Miten rakentaa luontolähtöinen toiminta yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja valita sellaisia luontolähtöisen toiminnan muotoja, jotka sopivat juuri sille asiakasryhmälle, jonka kanssa työskentelen?
  • Millaiset eettiset lähtökohdat minun on syytä huomioida luonnossa ja ulkotiloissa tehtävässä työssä?

Tämänkaltaisten – ja monien muiden – kysymysten pohdiskeluun voit saada tukea MLL Aamoksen järjestämistä luontolähtöisten, seikkailullisten menetelmien käyttöön perehdyttävistä koulutuksista.

Lähteitä ja lisälukemista aihepiiristä (ks. myös edellä linkattujen blogikirjoitusten kattavat lähdeluettelot):

Harper, N. J., & Dobud, W. W. (Eds.). (2020). Outdoor therapies: An introduction to practices, possibilities, and critical perspectives. Routledge.
Mattsson, M., Fernee, C. R., Pärnänen, K., & Lyytinen, P. (2022). Restoring Connectedness in and to Nature: Three Nordic Examples of Recontextualizing Family Therapy to the Outdoors. Frontiers in Psychology, 13, 768614.
Suomi, A., Juusola, M., & Anundi, E. (2016). Vihreä hoiva ja voima. Terapia- ja valmennuskeskus Helsingin Majakka.

Williams, F. (2017). Metsän parantava voima. Helsinki: Minerva Kustannus Oy.

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Miten abortti voi vaikuttaa intiimiin ihmissuhteeseen?

Suomessa tehdään vuosittain noin 8000 aborttia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2021) mukaan valtaosa raskaudenkeskeytyksistä tehtiin...

Luontoseikkailut ihmissuhteiden tukena

Miten ammattilaiset voivat käyttää luontolähtöisiä menetelmiä läheisten ihmissuhteiden tukemisessa? Millaisia periaatteita kannattaa huomioida...

Kokemus kohtaa uteliaisuuden - miten luonnossa seikkailu tukee lapsen ja isovanhemman suhdetta?

Millainen isovanhempi sinä olet? Tuntuuko roolisi sinulle sopivalta, entä miten isovanhemmuuden luonne on muuttunut vuosien ja vuosikymmenten...