Siirry sisältöön
Det förflutna har en betydelse för hur ni reagerar mot varandra i en kärleksrelation. Lär dig känna till dina samspelsmönster.

Ju starkare känslor som uppstår i en relation, desto mer vaknar inlärda samspelsmönster till liv från barndomen. Dessa samspelsmönster styr känslor, tolkningar och beteendet i relationen. Därför kan en människa bete sig väldigt olika på arbetsplatsen och med vänner jämfört med hur han/hon beter sig i en kärleksrelation.

Ju bättre man har möjlighet att bli medveten om sitt beteende och sina tankemönster, desto bättre möjligheter finns det att utvärdera och förändra dem. Nya och läkande upplevelser i relationen hjälper till att förändra tidigt inlärda uppfattningar om sig själv och andra. Ett parförhållande är en ny möjlighet.

Text: Lotta Heiskanen

Uppgift

 

Diskutera:

  • Hurdana minnen har du av din barndomsfamilj? Kände du dig trygg hemma? Kände du dig otrygg?
  • Fanns det någon i din barndom som du kunde vända dig till när du behövde trygghet eller stöd? Vem var personen?
  • Hurdana minnen har du av att ha fått stöd och trygghet?
  • Fanns det i din barndom omständigheter som gjorde det svårt att få stöd och trygghet från de vuxna i familjen (t.ex. sjukdom, rusmedelsproblem, familjemedlems död, skilsmässa, ekonomiska svårigheter etc.)?
  • Om du känner att du inte kunde ty dig till och få stöd av någon, hur klarade du av de situationerna?
  • Hur syns dessa överlevnadsstrategier i ditt parförhållande idag?
  • Hur bedömer du att dina upplevelser från din barndomsfamilj har påverkat dig till att bli den du är idag?
  • Hur visade ni känslor i din barndomsfamilj? Hurdan modell av ett parförhållande fick du?
  • Hurdana resurser och bördor bär du med dig från din barndomsfamilj och eventuella tidigare parförhållanden?
  • På vilket sätt bedömer du att dina erfarenheter från tidigare förhållanden har påverkat den relation du har till din partner?

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Ajanvarauschat parisuhteen tueksi, kun perheessä on sairautta

Onko jollain perheenjäsenelläsi sairautta tai erityistuen tarvetta? Mietityttääkö parisuhteen asiat sinua? Varaa chatista aika Parisuhdekeskus...

Ajanvarauschat parisuhteen tueksi, kun perheessä on sairautta

Onko jollain perheenjäsenelläsi sairautta tai erityistuen tarvetta? Mietityttääkö parisuhteen asiat sinua? Varaa chatista aika Parisuhdekeskus...

Ajanvarauschat parisuhteen tueksi, kun perheessä on sairautta

Onko jollain perheenjäsenelläsi sairautta tai erityistuen tarvetta? Mietityttääkö parisuhteen asiat sinua? Varaa chatista aika Parisuhdekeskus...