BETA Siirry sisältöön

Lapsen huoltoriidat voidaan estää sovittelulla

Julkaistu 05.11.2018 - Tuottanut Väestöliitto
Vanhempien erotilanteessa lasta koskevat asiat voivat olla hyvin riitaisia. Laki antaa vanhemmille mahdollisuuden sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta. Sopimus tehdään lastenvalvojan luona ja lapsen kotikunnan sosiaalilautakunta vahvistaa sopimuksen. Vanhemmat saavat apua lasta koskeviin erimielisyyksiin kunnan järjestämässä maksuttomassa perheasiainsovittelussa.

Lapsen edun ja toiveiden huomioiminen on lähtökohtana lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa. Huoltajat päättävät lasta koskevat tärkeät henkilökohtaiset asiat, kuten hoidon, kasvatuksen ja asuinpaikan.

Vanhempien erotilanteessa lasta koskevat asiat voivat olla hyvin riitaisia. Laki antaa vanhemmille mahdollisuuden sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta. Sopimus tehdään lastenvalvojan luona ja lapsen kotikunnan sosiaalilautakunta vahvistaa sopimuksen. Vanhemmat saavat apua lasta koskeviin erimielisyyksiin kunnan järjestämässä maksuttomassa perheasiainsovittelussa.

Huoltoriitaa on mahdollista sovitella myös käräjäoikeudessa, jolloin perheasioihin perehtynyt tuomari toimii sovittelijana. Käräjätuomaria voi avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija, yleensä psykologi tai sosiaalityöntekijä. Asiantuntija-avustajan käyttäminen on vanhemmille maksutonta.

Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskeva riita ratkaistaan käräjäoikeudessa, jos vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen. Vanhemmat voivat vielä oikeudenkäynnin aikanakin sopia riidan, jolloin käräjätuomari vahvistaa sopimuksen. Käräjäoikeudessa asia voidaan ratkaista avioeroasian yhteydessä tai erillisenä asiana. Käräjäoikeus voi käsittelyn yhteydessä pyytää sosiaalitoimelta selvityksen perheen tilanteesta. Selvitys perustuu kotikäyntiin vanhempien luokse, lapsen mielipiteen selvittämiseen ja tarvittaessa tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta.

Lapsen elatuksen lähtökohtana on lapsen elatuksen tarve. Elatusapua määrättäessä huomioon otetaan lapsen ikään perustuvat yleiset tarpeet ja erityiset tarpeet, kuten asuminen, harrastukset, terveyden- ja sairaanhoito. Elatusapua määrättäessä huomioidaan lisäksi kummankin vanhemman elatuskyky. Vanhemman nettotuloista vähennetään kohtuulliset asumiskulut, muut elatusvastuut, työmatkakulut ja oma tarve viranomaisohjeistuksen mukaan.

Inga Koskinen
varatuomari, OTK

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.

Aihealueet:  Kriisit , Parisuhde

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivallantekijän kaksi tyyppiä

Väkivallan tarkoitus on kontrolloida, hämmentää ja alistaa. Fyysiset vammat ovat yleisiä. Fyysinen ja psyykkinen väkivalta esiintyvät yhdessä,...

Parisuhdeväkivalta on yleinen Suomessa esiintyvä rikos

Parisuhdeväkivalta on perheväkivallan muoto, jossa tekijä ja uhri ovat parisuhteessa keskenään. Parisuhdeväkivalta voi olla fyysistä,...

Puolison yllättävät eroaikeet

Tule keskustelemaan asiantuntijoiden ja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa chattiin.