Siirry sisältöön

Elinkustannusten jako avoliitossa

Julkaistu 23.01.2019 - 23.01.2019 klo 10:57 - Tuottanut Väestöliitto
Avoliitolla tarkoitetaan parisuhdetta, jossa puolisot asuvat samassa taloudessa eivätkä ole solmineet keskenään avioliittoa. Laki ei säätele avopuolisoiden elinkustannusten jakamista puolisoiden kesken. Avopuolisot voivat siis keskenään sopia, miten elantokustannukset jaetaan puolisoiden kesken.

Avoliitolla tarkoitetaan parisuhdetta, jossa puolisot asuvat samassa taloudessa eivätkä ole solmineet keskenään avioliittoa.

Mikäli avopuolisoilla on yhteinen alaikäinen lapsi, osallistuu kumpikin vanhempi lapsen elatukseen oman elatuskykynsä mukaan. Lapsen elatuksesta säädetään laissa. Oikeusministeriö on antanut ohjeet elatusavun suuruuden arvioimiseksi, joita avopuolisot voivat käyttää apuna myös avoliiton aikaisen vanhemman elatuskyvyn laskemiseen.

Laki ei säätele avopuolisoiden elinkustannusten jakamista puolisoiden kesken. Avopuolisot voivat siis keskenään sopia, miten elantokustannukset käytännössä jaetaan puolisoiden kesken. Sopimus on vapaamuotoinen ja voidaan tehdä jopa suullisesti. Sopimuksen sisältö on tarvittaessa todennettavissa puolisoiden tekemillä maksusuorituksilla.

Avopuolison keskinäisen kustannusten jakamista koskevan sopimuksen lähköhdaksi kannattaa luetteloida puolisoiden elämisestä ja asumisesta aiheutuvat menot. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikkeet, vaatteet, harrastukset, vakuutukset, polttoaineet, matkakulut, tietoliikenne sekä asumiskulut. Asumiskuluja ovat esimerkiksi kotivakuutus, hoitovastike, kiinteistönhuolto-, sähkö-, vesi- ja jätemaksut.

Avopuolisot sopivat, mitkä kustannukset ovat toisen puolison yksin maksettavia ja mitkä kulut jaetaan esimerkiksi puoliksi tai puolisoiden tulojen mukaisessa suhteessa.

Kustannusten jakaminen voi tuottaa ongelmia, mikäli toinen avopuoliso omistaa yksin puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon. Puolisot voivat sopia, että edellä mainittujen asumisesta aiheutuvien kustannusten lisäksi puoliso maksaa asunnon omistajalle sovitun osuuden asuntovelkojen korko- ja lyhennysmaksuista. Korvauksen perusteeksi voidaan ottaa vaihtoehtoisesti asunnon käypää arvoa vastaava määrä, josta toinen puoliso korvaa puolet tai muun, esimerkiksi tulojen mukaan sovitun osuuden.

Inga Koskinen
varatuomari, OTK

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.

Aihealueet:  Arki , Parisuhde

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Turhat riidat

Tervetuloa mukaan keskustelemaan parisuhdeteemoista Parisuhdekeskus Katajan vapaaehtoisten kanssa ryhmächattiin.

#MunValinta | Miten suhteessa ollaan?

Seurustelusuhde on täynnä valintoja: omia, toisen sekä yhteisiä valintoja.

Onko teillä parisuhteen pelisäännöt?

Parisuhde on intiimi suhde. Siihen kuuluu lukemattomia asioita, joista pari voi olla samaa tai eri mieltä. Joskus on helpottavaa laatia parisuhteen...