Laki antaa puolisoille aidon vaikuttamismahdollisuuden. Puolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen ennen avioliiton solmimista ja sen aikana.  Lisäksi heillä on mahdollisuus tehdä sopimus avioeron varalta ja määritellä etukäteen, mitä omaisuudelle tapahtuisi erotilanteessa.

Sopimuksen tekemiseen ei todellisuudessa kulu runsaasti aikaa, jopa valmiit mallisopimukset ovat joissakin tilanteissa käyttökelpoisia. Laki antaa kuitenkin mahdollisuuden tehdä hyvin eri sisältöisiä sopimuksia. Ammattitaitoisen asiantuntijan avulla voidaan kartoittaa taloudelliset riskit ja saavuttaa puolisoiden toivomat tavoitteet – juuri heille räätälöidyllä sopimuksella.

Eroavat puolisot riitelevät usein omaisuudesta. Silti taloudellisten asioiden sovittelu jää avioerotilanteissa taka-alalle. Taloudellisen sovittelun avulla puolisot voisivat säästää aikaa ja kustannuksia sekä saavuttaa yhteisymmärryksen.

Jotta avioerojen riitaisuus yleisesti helpottuisi, tulisi puolisoiden väliset taloudelliset sopimukset ja omaisuusasioiden sovittelu ottaa laajemmin käyttöön. Asiantuntijan avulla tehdyt sopimukset ovat loppupeleissä edullisia vakuutuksia erotilanteen taloudellisille riskeille.

Inga Koskinen
varatuomari, OTK

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.